MOPS OFERUJE OSOBOM 60+ SUO W ZAKRESIE PIELĘGNACJI I REHABILITACJI ORAZ URZĄDZENIE DO TELEOPIEKI. SZCZEGÓŁY U PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH!Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach ogłasza stały nabór kandydatów z terenu miasta Tychy na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Aktualności

Dodano: 2018-02-22

MOJA DROGA DO...

zdjęcie aktualności
zdjęcie aktualności

W projekcie  „Moja droga do…”  wzięły  udział 243 osoby ( 165K/78M), w tym 68 osób ( 32K/36M) z niepełnoprawnością. Skorzystali oni z 6089 godzin wsparcia – zajęć reintegracji społecznej i zawodowej w CIS, treningów i warsztatów umiejętności społecznych, wychowawczych, sesji coachingu,, psychoterapii, poradnictwa prawnego czy spotkań w grupach wsparcia. Zorganizowano szkolenie wyjazdowe dla rodzin zastępczych, obóz terapeutyczno – edukacyjny dla rodzin z problemami wychowawczymi, spotkanie edukacyjno-warsztatowe dla rodzin zastępczych, wyjazdy  edukacyjne  do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Spośród uczestników projektu 15 osób( 8K/7M)  egzaminem przed Komisją Okręgowej Izby Rzemieślniczej i Małej Przedsiębiorczości w Katowicach  potwierdziło nabycie kwalifikacji, 19 osób (13K/6M) podjęło pracę.

Wyniki oceny wzrostu efektywności społecznej i kompetencji społecznych prezentujemy w załącznikach na stronie projektu „Moja droga do…” http:/projekty_wspolfinansowane_z_UE/MOJA_DROGA_DO.html

Dziękujemy uczestnikom projektu, wykonawcom, pracownikom socjalnym za wspólną pracę!