UWAGA! WYDAWANIE WNIOSKÓW NA TURNUS REHABILITACYJNY OD 18.02.2019 R. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA TURNUS REHABILITACYJNY: OD 04.03.2019 DO 04.04.2019 R.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Aktualności

Dodano: 2018-11-30

OGŁOSZENIE O PROWADZENIU KONSULTACJI - wyniki w załączeniu

Wyniki konsultacji w załączniku poniżej

W trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Prezydent Miasta Tychy informuje o rozpoczęciu w dniu 13 listopada b.r. konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.

SZCZEGÓŁY W ZAŁACZNIKACH PONIŻEJ:

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wyniki konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
18-11-30 13:19
Walter Sylwia
209.94KB
{format} Projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
18-11-09 12:53
Walter Sylwia
800.09KB
{format} Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
18-11-09 12:52
Walter Sylwia
359.46KB