UWAGA! KASA MOPS - CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU 20 MAJA 2019 R.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Aktualności

Dodano: 2018-12-10

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach jest realizatorem projektu Gminy Miasta Tychy dedykowanego osobom powyżej 60 roku życia i ich faktycznym opiekunom.
Wartość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wynosi 1 777 257,90 zł.
Oferujemy  w projekcie mieszkańcom miasta Tychy usługę monitorowania podstawowych funkcji życiowych i aktywności osób niesamodzielnych korzystających z usług opiekuńczych, specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji i rehabilitacji realizowane przez 7 dni w tygodniu, praktyczne szkolenia faktycznych opiekunów z opieki nad osobą niesamodzielną, uruchamiamy usługi pomocy sąsiedzkiej dla osób niesamodzielnych w oparciu o umowy zlecenia sąsiadów zainteresowanych świadczeniem pomocy z MOPS.
Zapraszamy osoby zainteresowane usługami ich opiekunów, sąsiadów do udziału w projekcie. Skierowania poprzez kontakt z pracownikiem socjalnym w punkcie terenowym.
Więcej na temat projektu, w tym formularze, regulaminy na stronie:
http:/projekty_wspolfinansowane_z_UE/seniorzy.html