OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE PRZEMOCY W RODZINIE MOGĄ UZYSKAĆ WSPARCIE POD NR TEL. 32 227-05-75OD DNIA 04.05.2020 R. MOPS CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO ŚRODY W GODZ. OD 7:30 DO 15:30, CZWARTEK 7:30 DO 17:30, PIĄTEK 7:30 DO 13:30
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Aktualności

Dodano: 2019-09-03

SZKOLENIA DLA FAKTYCZNYCH OPIEKUNÓW

 Szanowni Państwo!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach zaprasza do skorzystania z indywidualnych, bezpłatnych szkoleń doskonalących umiejętności opieki nad osobą niesamodzielną w wieku 60+.

Problematyka szkoleń jest zogniskowana wokół zagadnień pielęgnacji, w tym odleżynowej, radzenia sobie z trudnym zachowaniem osoby niesamodzielnej, obsługi sprzętu i urządzeń z których korzysta lub będzie korzystać osoba niesamodzielna.

 Państwo sami określacie tematykę szkoleń, jaką jesteście zainteresowani.

 Szkolenia prowadzone będą na terenie miasta Tychy w miejscu przebywania osoby niesamodzielnej lub innym wskazanym przez Państwa, w godzinach ustalanych zgodnie z Państwa potrzebami i możliwościami.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie woli udziału w szkoleniach do dnia 20 września 2019r. u kierownika Działu Pomocy Osobom Starszym MOPS Tychy, pani Doroty Kaniewskiej, telefon 32 323 22 71.

Szkolenie jest częścią   projektu „ Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Więcej na ten temat projektu na stronie MOPS Tychy: http:/projekty_wspolfinansowane_z_UE/seniorzy.html