W DNIU 26.03.2020 OŚRODEK CZYNNY DO GODZ. 15:30MIESZKANIA POBYTU CZASOWEGO DLA SENIORÓW - NOWA USŁUGA OPIEKUŃCZA MOPS!ZAPRASZAMY FAKTYCZNYCH OPIEKUNÓW OSÓB 60+ NA BEZPŁATNE SZKOLENIA Z PIELĘGNACJI I KONTAKTU Z OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Aktualności

Dodano: 2020-03-24

Pomoc dedykowana niesłyszącym seniorom


Warszawa, dn. 23. 03. 2020 r.
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Szanowni Państwo,
w obliczu sytuacji w jakiej znalazło się nasze społeczeństwo, pragniemy zaproponować pomoc dedykowaną niesłyszącym seniorom. Inicjatywa polega na skomunikowaniu niesłyszących seniorów z wolontariuszami, którzy pomogą w najpilniejszych sprawach. Może to być wykonanie telefonu do służb sanitarnych, do lekarza pierwszego kontaktu. Ale przede wszystkim skupiamy się na udzieleniu doraźnej pomocy polegającej na dostarczeniu zakupów (środków higienicznych, spożywczych, leków). Do kontaktu zostaje delegowany pracownik, który będzie zbierał informację o zapotrzebowaniu, ale również będzie prowadził bazę wolontariuszy. Usługa dostępna jest na terenie całego kraju. Informację o inicjatywie nagraliśmy w języku migowym i opublikowaliśmy na stronie Fundacji:
https://swiatgluchych.pl/video/migiem-pod-same-drzwi-fundacja-swiat-gluchych/
Będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie informacji do placówek i ośrodków zajmujących się tego typu usługami. Być może uda się wspólnie pomóc.
Z wyrazami szacunku
Tomasz Smakowski
Prezes Zarządu Fundacji Świat Głuchych