MOPS ZAPRASZA OSOBY ZAINTERESOWANE PŁATNĄ OPIEKĄ SĄSIEDZKA NAD OSOBAMI 60+ DO KONTAKTU Z PRACOWNIKAMI SOCJALNYMI.MOPS OFERUJE OSOBOM 60+ SUO W ZAKRESIE PIELĘGNACJI I REHABILITACJI ORAZ URZĄDZENIE DO TELEOPIEKI. SZCZEGÓŁY U PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH!Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach ogłasza stały nabór kandydatów z terenu miasta Tychy na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Podstawowym celem działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tychach jest świadczenie poradnictwa specjalistycznego oraz podejmowanie działań z zakresu interwencji kryzysowej osobom pełnoletnim oraz rodzinom mającym trudności w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych lub doznających jakichkolwiek form przemocy w rodzinie lub będących w innych kryzysach życiowych.

Oferowana pomoc prowadzona jest w formie:
 • koordynowania prac grup roboczych Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego,
 • pracy socjalnej,
 • interwencji kryzysowej stanowiącej zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu,
 • diagnozy i profilaktyki psychologicznej,
 • terapii psychologicznej krótkoterminowej,
 • grup wsparcia,
 • konsultacji dla rodzin,
 • działań profilaktycznych poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi,
 • poradnictwa telefonicznego, mailowego,
 • konsultacji dla pracowników instytucji miejskich,
 • udostępnienia miejsc całodobowego pobytu na terenie hostelu Ośrodka (do trzech miesięcy) w sytuacjach uzasadnionych zagrożeniem bezpieczeństwa klienta lub dobra procesu pomocy,
 • organizacji szkoleń.
Pomoc adresowana jest do mieszkańców Tychów i udzielana jest bezpłatnie.

Redakcja strony: Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach
 • Pierwsza publikacja: Wieszczek Witold 2016-03-14 09:11:43
 • Aktualizacja publikacji: Kurcius Kamila 2016-03-18 13:39:51
 • Wytworzenie publikacji: Kurcius Kamila 2016-03-18 13:39:45
 • Zatwierdzenie informacji: Kurcius Kamila 2016-03-18 13:39:45
Liczba odwiedzin: 3296