UWAGA! WYDAWANIE WNIOSKÓW NA TURNUS REHABILITACYJNY OD 18.02.2019 R. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA TURNUS REHABILITACYJNY: OD 04.03.2019 DO 04.04.2019 R.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Pilotazowy program Aktywny Samorzad

 

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

 

Cel programu

 

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Struktura programu

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
   • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
   • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
   • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
   • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
     
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
   • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
   • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
   • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
   • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
   • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
     
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
   • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
   • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
   • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
   • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
     
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

 

 

 

Informacje o aktualnie uruchomionych obszarach, warunkach oraz adresatach programu dostępne w naszych „Aktualnościach”  a także na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl/

Uwaga!
Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie do pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" - Moduł I Obszary: A zad. 1, A zad. 2, B zad. 1, B zad. 2, C zad. 2, C zad. 3, C zad. 4, D upływa dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie do pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II) upływa dnia 10 października 2019 roku

 

Częścią integralną każdego wnosku w Module I jest wkładka dotyczącząca danego obszaru!

Wnioski do pobrania TUTAJ

 

Redakcja strony: Pilotazowy program Aktywny Samorzad

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja: Walter Małgorzata 2019-02-07 13:58:01
 • Aktualizacja publikacji: Walter Małgorzata 2019-02-07 13:58:05
 • Wytworzenie publikacji: Walter Małgorzata 2019-02-07 13:58:01
 • Zatwierdzenie informacji: Walter Małgorzata 2019-02-07 13:58:01
Liczba odwiedzin: 0