WNIOSKI NA ŚWIADCZENIE 500+ NALEŻY SKŁADAĆ W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH MOPS, UL. BARONA 30, TYCHY. Termin składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018: • świadczenie wychowawcze (500+) od 1 sierpnia 2017r. • fundusz alimentacyjny od 1 sierpnia 2017r. • zasiłek rodzinny od 1 sierpnia 2017r. • specjalny zasiłek opiekuńczy od 1 sierpnia 2017r. Uwaga! Wnioski o świadczenia na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 należy składac na nowych drukach dostępnych na stronie tut. Ośrodka w zakładce: NOWE WNIOSKI na okres zasiłkowy 2017/2018.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

PROJEKTY EFS REALIZOWANE W LATACH 2005-2015

 

Od 2005 roku nasz ośrodek realizował projekty współfinasowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jako jeden z pierwszych OPS w 2005 roku złożyliśmy aplikację konkursową w SPO RZL 2004-2006 na dzialania aktywizacji spolecznej.W ramach konkursu realizowaliśmy projekt 

"No problem". Jego wartość wyniosla 244 133 zł, w tym  wkład własny gminy 49 415zł, dofinasowanie UE/EFS195 718 zł.

Celem projektu było

1.Zwiększenie atrakcyjności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2.Wzmacnianie  przynależności uczestników projektu do grupy formalnej,

wspólnoty miasta Tychy

3. Wyrównywanie szans w życiu społecznym.

W projekcie oferowaliśmy uczestnikom: lektoraty języka angielskiego na poziomie A1 oraz kurs przygotowawczy do egzaminu FCE,Grupę wsparcia, sfinasowanie kosztów egzaminu FCE- w 2007 i 2008 roku, sfinasowanie kosztów zakupu podręczników, pracę socjalną.Zespól projektu mial zapewniną superwizję pracy wlasnej. W projekcie "No problem" uczestniczyło 70 osób w wieku 15-24 lata, mieszkańców miasta Tychy. Projekt   został wysoko oceniony przez jego uczestników.

Kolejnym wygranym projektem był projekt rozwijący kompetencje pracowników socjalnych "Mentor społeczny". 

Wartość: 80 875,00 zł, wkład własny gminy 7 298,85 zł, dofinasowanie UE/EFS 64 635,00 zł.

Celem projektu było poszerzenie kompetencji pracowników socjalnych MOPS Tychy o umiejętności:

1.Pełnienia roli przewodnika, doradcy klientów , którzy podjęli działania zapobiegające marginalizacj

2.Stymulowania, motywowania klientów w procesie zmiany

3.Efektywnego realizowania kontraktów i planów pomocy

4.Transfer nabytych umiejętności na pracę socjalną w przyszłych projektach współfinansowanych z EFS.

W projekcie oferowaliśmy m.in.:warsztaty umiejętności, przygotowanie i prowadzenie studium przypadku, superwizję pracy z klientem, obronę pracy mistrzowskiej. W projekcie uczestniczyło 16 pracowników socjalnych MOPS Tychy..

 Od 2008 roku do czerwca 2015 realizowaliśmy projekt "Wszyscy razem". Ogółem wartość projektu wyniosła  3 921 082,67 zł, w tym wkład gminy 516 202,47 zł, dofinasowanie UE/EFS 3 404 880,20 zł.

Cel główny – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń  pomocy społecznej.

Cele szczegółowe:

1.Wsparcie rozwoju kompetencji społecznych umożliwiających aktywność społeczną i zawodową

2.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych adekwatnych do aktualnych potrzeb rynku  pracy

3.Poszerzenie dostępu do usług edukacyjnych dla wychowanków objętych procesem usamodzielnienia w projekcie

4.Podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych  

W projekcie wzięło udzial 531 mieszkanców miasta, ukonczyło go 437 osób, w tym 159 osób niepełnosprawnych.   Film o projekcie tutaj: https://youtu.be/dKbhqleYYc8

Od listopada 2015 realizujemy projekt "Moja droga do..." Opis tutaj: projekty_wspolfinansowane_z_UE/index.html

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} KONFERENCJA 2013.ppt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
16-03-30 09:44
Kasprzyk Paweł
2.03MB

Redakcja strony: PROJEKTY EFS REALIZOWANE W LATACH 2005-2015

  • Podmiot udostępniający informację:Kasprzyk Paweł
  • Pierwsza publikacja: Kasprzyk Paweł 2016-03-30 09:45:06
  • Aktualizacja publikacji: Kasprzyk Paweł 2016-03-30 09:45:13
  • Wytworzenie publikacji: Kasprzyk Paweł 2016-03-30 09:45:06
  • Zatwierdzenie informacji: Kasprzyk Paweł 2016-03-30 09:45:06
Liczba odwiedzin: 1013