Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Status prawny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach,  jest samodzielną jednostką gminy, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Tychy.

MOPS realizuje :

1) zadania Miasta Tychy w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami gminy, własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej , nałożone ustawami albo na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

2) zadania Miasta Tychy jako miasta na prawach powiatu, w zakresie pomocy społecznej własne oraz z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Miasto Tychy,

2a) zadania Miasta Tychy w zakresie świadczeń rodzinnych,

2b) zadania Miasta Tychy w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

2c) zadania Miasta Tychy w zakresie wspierania rodziny będące zadaniami gminy, własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej,

2d) zadania Miasta Tychy w zakresie systemu rodzinnej pieczy zastępczej, będące zadaniami powiatu, własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej,

3) inne zadania Miasta Tychy określone jako zadania MOPS w niniejszym Statucie lub nałożone przepisami powszechnie obowiązującymi.

3. Nadzór nad działalnością MOPS sprawuje Prezydent Miasta Tychy.

Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Statut MOPS Tychy - zmiana 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
20-01-03 10:36
Walter Sylwia
93.12KB
{format} Regulamin pracy - MOPS Tychy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 943
18-07-11 10:38
Walter Sylwia
6.64MB
{format} Regulamin wynagradzania - MOPS Tychy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1133
18-07-09 12:30
Walter Sylwia
8.32MB
{format} Regulamin organizacyjny MOPS Tychy - zmiana 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 755
17-12-06 14:29
Walter Sylwia
0.91MB
{format} Schemat organizacyjny MOPS Tychy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1059
16-05-05 12:37
Walter Sylwia
44.02KB
{format} Regulamin organizacyjny MOPS Tychy - zmiana 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 912
16-05-05 12:36
Walter Sylwia
36.83KB
{format} Regulamin organizacyjny MOPS Tychy - zmiana 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 848
16-05-05 12:36
Walter Sylwia
40.56KB
{format} Regulaminu organizacyjny MOPS Tychy - tekst jednolity
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1483
16-05-05 12:34
Walter Sylwia
104.08KB
{format} Statut MOPS Tychy - zmiana 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 993
16-05-05 12:33
Walter Sylwia
97.12KB
{format} Statut MOPS Tychy - tekst jednolity
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1124
16-05-05 12:32
Walter Sylwia
121.87KB

Redakcja strony: Status prawny

  • Podmiot udostępniający informację:MOPS Tychy
  • Pierwsza publikacja: Wieszczek Witold 2016-03-14 08:42:22
  • Aktualizacja publikacji: Walter Sylwia 2017-12-06 14:30:13
  • Wytworzenie publikacji: Walter Sylwia 2017-12-06 14:30:06
  • Zatwierdzenie informacji: Walter Sylwia 2017-12-06 14:30:06
Liczba odwiedzin: 3873