WNIOSKI NA ŚWIADCZENIE 500+ NALEŻY SKŁADAĆ W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH MOPS, UL. BARONA 30, TYCHY. Termin składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018: • świadczenie wychowawcze (500+) od 1 sierpnia 2017r. • fundusz alimentacyjny od 1 sierpnia 2017r. • zasiłek rodzinny od 1 sierpnia 2017r. • specjalny zasiłek opiekuńczy od 1 sierpnia 2017r. Uwaga! Wnioski o świadczenia na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 należy składac na nowych drukach dostępnych na stronie tut. Ośrodka w zakładce: NOWE WNIOSKI na okres zasiłkowy 2017/2018.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Status prawny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach,  jest samodzielną jednostką gminy, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Tychy.

MOPS realizuje :

1) zadania Miasta Tychy w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami gminy, własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej , nałożone ustawami albo na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

2) zadania Miasta Tychy jako miasta na prawach powiatu, w zakresie pomocy społecznej własne oraz z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Miasto Tychy,

2a) zadania Miasta Tychy w zakresie świadczeń rodzinnych,

2b) zadania Miasta Tychy w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

2c) zadania Miasta Tychy w zakresie wspierania rodziny będące zadaniami gminy, własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej,

2d) zadania Miasta Tychy w zakresie systemu rodzinnej pieczy zastępczej, będące zadaniami powiatu, własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej,

3) inne zadania Miasta Tychy określone jako zadania MOPS w niniejszym Statucie lub nałożone przepisami powszechnie obowiązującymi.

3. Nadzór nad działalnością MOPS sprawuje Prezydent Miasta Tychy.

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Schemat organizacyjny MOPS Tychy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
16-05-05 12:37
Walter Sylwia
44.02KB
{format} Regulamin organizacyjny MOPS Tychy - zmiana 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
16-05-05 12:36
Walter Sylwia
36.83KB
{format} Regulamin organizacyjny MOPS Tychy - zmiana 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
16-05-05 12:36
Walter Sylwia
40.56KB
{format} Regulaminu organizacyjny MOPS Tychy - tekst jednolity
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 440
16-05-05 12:34
Walter Sylwia
104.08KB
{format} Statut MOPS Tychy - zmiana 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
16-05-05 12:33
Walter Sylwia
97.12KB
{format} Statut MOPS Tychy - tekst jednolity
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
16-05-05 12:32
Walter Sylwia
121.87KB

Redakcja strony: Status prawny

  • Podmiot udostępniający informację:MOPS Tychy
  • Pierwsza publikacja: Wieszczek Witold 2016-03-14 08:42:22
  • Aktualizacja publikacji: Walter Sylwia 2016-05-05 12:44:45
  • Wytworzenie publikacji: Walter Sylwia 2016-05-05 12:44:34
  • Zatwierdzenie informacji: Walter Sylwia 2016-05-05 12:44:34
Liczba odwiedzin: 931