MIESZKANIA POBYTU CZASOWEGO DLA SENIORÓW - NOWA USŁUGA OPIEKUŃCZA MOPS!ZAPRASZAMY FAKTYCZNYCH OPIEKUNÓW OSÓB 60+ NA BEZPŁATNE SZKOLENIA Z PIELĘGNACJI I KONTAKTU Z OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Świadczenia dla rodzin zastępczych

Świadczenia dla rodzin zastępczych

ul. Arkadowa 2a
tel 32 780-04-26

godz otwarcia:

pn. - śr. 7.30 – 15.30
czw. -7.30 – 17.30
pt. - 7.30 – 13.30

 

Sprawy do załatwienia:

 • przyznawanie świadczeń i dodatków dla rodzin zastępczych

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko przysługują świadczenia na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

 1. 694 zł miesięcznie- w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
 2. 1052 zł miesięcznie- w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł.

 • przyznanie pomocy pieniężnej dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej,
 • przyznawanie świadczenia "Dobry Start" dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych - 300zł,
 • prowadzenie postępowań w zakresie opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

 

Redakcja strony: Świadczenia dla rodzin zastępczych

 • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Pierwsza publikacja: Seidel Ania 2016-03-17 09:12:09
 • Aktualizacja publikacji: Seidel Ania 2018-06-28 11:30:53
 • Wytworzenie publikacji: Seidel Ania 2018-06-28 11:30:47
 • Zatwierdzenie informacji: Seidel Ania 2018-06-28 11:30:47
Liczba odwiedzin: 1886