Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

Zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej
 2. przygotowywanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu
 4. zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej
 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających
 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej
 7. przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej

Dział Pieczy Zastępczej

ul. Andersa 6a
tel/fax 32 326-43-92

godz otwarcia:

pn. - śr. 7.30 – 15.30
czw. -7.30 – 17.30
pt. - 7.30 – 13.30

 

Zadania Działu:

 • kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej - przeprowadzanie badań psychologicznych i pedagogicznych oraz analizy dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
 • szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
 • zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym poradnictwa specjalistycznego
 • prowadzenie działalność diagnostyczno-konsultacyjnej
 • prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych

Redakcja strony: Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

 • Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Pierwsza publikacja: Wieszczek Witold 2016-03-14 08:57:29
 • Aktualizacja publikacji: Seidel Ania 2016-03-17 15:59:34
 • Wytworzenie publikacji: Seidel Ania 2016-03-17 15:59:28
 • Zatwierdzenie informacji: Seidel Ania 2016-03-17 15:59:28
Liczba odwiedzin: 3645