WNIOSKI NA ŚWIADCZENIE 500+ NALEŻY SKŁADAĆ W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH MOPS, UL. BARONA 30, TYCHY. Termin składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018: • świadczenie wychowawcze (500+) od 1 sierpnia 2017r. • fundusz alimentacyjny od 1 sierpnia 2017r. • zasiłek rodzinny od 1 sierpnia 2017r. • specjalny zasiłek opiekuńczy od 1 sierpnia 2017r. Uwaga! Wnioski o świadczenia na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 należy składac na nowych drukach dostępnych na stronie tut. Ośrodka w zakładce: NOWE WNIOSKI na okres zasiłkowy 2017/2018.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. Euro

Postępowania prowadzone przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach
Przedmiot postępowania Numer postępowania Termin skł. ofert
Ogłoszenie wyników - w załączeniu.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu.
DZP/341/25/17/R 2017-10-23
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZNIKU Dostawa samochodu 9-osobowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach.
DZP/341/23/17/R 2017-09-15
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Aranżacja i wyposażenie w meble Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Filia przy ul. Katowickiej 229 w Tychach.
DZP/341/22/17/R 2017-09-14
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu.Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
DZP/341/21/17/R 2017-09-01
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego spotkania edukacyjno - warsztatowego dla rodzin pełniących pieczę zastępczą - uczestników projektu "Moja droga do..."
DZP/341/19/17/EFS-R 2017-08-11
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Przedmiotem zamówienia jest Organizacja i poprowadzenie obozu terapeutyczno - edukacyjnego dla rodzin z problemami wychowawczymi, korzystających z MOPS - uczestników projektu "Moja droga do...".
DZP/341/18/17/R-EFS 2017-07-14
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. Organizacja i poprowadzenie obozu terapeutyczno - edukacyjnego dla rodzin z problemami wychowawczymi, korzystających z MOPS - uczestników projektu "Moja droga do...".
DZP/341/17/17/R-EFS 2017-06-26
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZENIU. Przedmiotem zamówienia jest organizacja czterech jednodniowych wycieczek dla wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/13/17/R 2017-05-24
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTEPOWANIA PYTANIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI - W ZAŁĄCZENIU Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie trzydniowego wyjazdu szkoleniowego dla rodzin zastępczych - uczestników projektu "Moja droga do..."
DZP/341/11/17/R 2017-05-08
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na organizację wyjazdu szkoleniowego dla rodzin zastępczych - uczestników projektu "Moja droga do...."
DZP/341/11/17/R 2017-04-10
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/3/17/R 2017-01-23
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Przedmiotem zmówienia jest przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków - zup dla Noclegowni Miejskiej w Tychach, przy ul. Mikołowskiej 122.
DZP/341/30/16/R 2016-12-29
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego dla Noclegowni Miejskiej w Tychach , przy ul. Mikołowskiej 122 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Tychach, przy ul. Mikołowskiej 122.
DZP/341/31/16/R 2016-12-29
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku bezdomnym kobietom z terenu Miasta Tychy w 2017 r.
DZP/341/27/16/R 2016-12-20
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, przy ul. Budowlanych 59 oraz Działu Świadczeń Rodzinnych w Tychach, przy ul. Barona 30 w 2017 roku
DZP/341/28/16/R 2016-12-20
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/29/16/R 2016-12-20
Świadczenie usług pogrzebowych na terenie Miasta Tychy zlecanych przez MOPS w Tychach w 2017 r. w następującym zakresie: 1. Pochówek tradycyjny 2. Pochówek z kremacją zwłok 3. Pochówek urnowy dzieci martwo urodzonych OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA – w załączeniu
DZP/341/26/16/R 2016-11-25
Udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku bezdomnym kobietom z terenu Miasta Tychy. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZENIU
DZP/341/22/16/R 2016-07-05
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i realizowania przekazów pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 poz. 1529) OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZENIU
DZP/341/21/16/R 2016-06-30
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, przy ul Budowlanych 59 oraz Działu Świadczeń Rodzinnych w Tychach, przy ul. Barona 30.
DZP/341/19/16/R 2016-04-21
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, przy ul. Budowlanych 59 oraz Działu Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Barona 30 w Tychach.
DZP/341/17/16/R 2016-04-11