WNIOSKI NA TURNUSY REHABILITACYJNE BĘDĄ WYDAWANE ORAZ PRZYJMOWANE OD 26.02.2018 R. "PASJA ŻYCIA" - OGŁASZAMY NABÓR DO NOWEGO PROJEKTU SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE - PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. Euro

Postępowania prowadzone przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach
Przedmiot postępowania Numer postępowania Termin skł. ofert
Poprowadzenie warsztatów aktorskich dla potrzeb osób niepełnosprawnych korzystających ze Środowiskowych Domów Samopomocy będących uczestnikami projektu oraz wystawienie przedstawienia teatralnego będącego produktem tych warsztatów.
DZP/341/8/18/EFS-R 2018-02-28
Opracowanie programów i poprowadzenie dla rodzin zastępczych, wychowanków w procesie usamodzielnienia, rodzin z problemami wychowawczymi, korzystających z MOPS – treningów umiejętności społecznych, warsztatów, grup wsparcia, sesji coachingu, w łącznym wymiarze 314 godzin, w okresie od marca 2018 do grudnia 2019 r.
DZP/341/5/18/EFS-R 2018-02-21
Poprowadzenie dla rodziców dziecka z niepełnosprawnością - konsultacji psychologa, opracowanie programu i poprowadzenie warsztatów rozwoju osobistego, grupy wsparcia oraz terapii metodą SI dziecka z niepełnosprawnością, w łącznym wymiarze 268 godzin, w okresie od marca 2018 do grudnia 2019 r.
DZP/341/6/18/EFS-R 2018-02-21
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/1/18/R 2018-01-18
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZENIU. Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/34/17/R 2017-12-29
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZENIU. Świadczenie usług pogrzebowych na terenie Miasta Tychy zlecanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach w 2018 roku.
DZP/341/33/17/R 2017-12-27
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZENIU. Dostawa gorących posiłków dla Noclegowni Miejskiej w Tychach.
DZP/341/31/17/R 2017-12-20
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZENIU. Dostawa oleju opałowego na potrzeby ogrzewania budynku Noclegowni Miejskiej oraz budynku Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.
DZP/341/32/17/R 2017-12-20
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Świadczenie usług schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Tychy w 2018 roku.
DZP/341/29/17/R 2017-12-15
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/28/17/R 2017-12-11
Ogłoszenie wyników - w załączeniu.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu.
DZP/341/25/17/R 2017-10-23
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZNIKU Dostawa samochodu 9-osobowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach.
DZP/341/23/17/R 2017-09-15
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Aranżacja i wyposażenie w meble Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Filia przy ul. Katowickiej 229 w Tychach.
DZP/341/22/17/R 2017-09-14
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu.Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
DZP/341/21/17/R 2017-09-01
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego spotkania edukacyjno - warsztatowego dla rodzin pełniących pieczę zastępczą - uczestników projektu "Moja droga do..."
DZP/341/19/17/EFS-R 2017-08-11
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Przedmiotem zamówienia jest Organizacja i poprowadzenie obozu terapeutyczno - edukacyjnego dla rodzin z problemami wychowawczymi, korzystających z MOPS - uczestników projektu "Moja droga do...".
DZP/341/18/17/R-EFS 2017-07-14
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. Organizacja i poprowadzenie obozu terapeutyczno - edukacyjnego dla rodzin z problemami wychowawczymi, korzystających z MOPS - uczestników projektu "Moja droga do...".
DZP/341/17/17/R-EFS 2017-06-26
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZENIU. Przedmiotem zamówienia jest organizacja czterech jednodniowych wycieczek dla wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/13/17/R 2017-05-24
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTEPOWANIA PYTANIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI - W ZAŁĄCZENIU Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie trzydniowego wyjazdu szkoleniowego dla rodzin zastępczych - uczestników projektu "Moja droga do..."
DZP/341/11/17/R 2017-05-08
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na organizację wyjazdu szkoleniowego dla rodzin zastępczych - uczestników projektu "Moja droga do...."
DZP/341/11/17/R 2017-04-10
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/3/17/R 2017-01-23
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Przedmiotem zmówienia jest przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków - zup dla Noclegowni Miejskiej w Tychach, przy ul. Mikołowskiej 122.
DZP/341/30/16/R 2016-12-29
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego dla Noclegowni Miejskiej w Tychach , przy ul. Mikołowskiej 122 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Tychach, przy ul. Mikołowskiej 122.
DZP/341/31/16/R 2016-12-29
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku bezdomnym kobietom z terenu Miasta Tychy w 2017 r.
DZP/341/27/16/R 2016-12-20
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, przy ul. Budowlanych 59 oraz Działu Świadczeń Rodzinnych w Tychach, przy ul. Barona 30 w 2017 roku
DZP/341/28/16/R 2016-12-20
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/29/16/R 2016-12-20
Świadczenie usług pogrzebowych na terenie Miasta Tychy zlecanych przez MOPS w Tychach w 2017 r. w następującym zakresie: 1. Pochówek tradycyjny 2. Pochówek z kremacją zwłok 3. Pochówek urnowy dzieci martwo urodzonych OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA – w załączeniu
DZP/341/26/16/R 2016-11-25
Udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku bezdomnym kobietom z terenu Miasta Tychy. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZENIU
DZP/341/22/16/R 2016-07-05
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i realizowania przekazów pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 poz. 1529) OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZENIU
DZP/341/21/16/R 2016-06-30
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, przy ul Budowlanych 59 oraz Działu Świadczeń Rodzinnych w Tychach, przy ul. Barona 30.
DZP/341/19/16/R 2016-04-21
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, przy ul. Budowlanych 59 oraz Działu Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Barona 30 w Tychach.
DZP/341/17/16/R 2016-04-11