Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Aktualności

Dodano: 2021-04-07

WYNIKI KONSULTACJI DO OGŁOSZENIA O PROWADZENIU KONSULTACJI

W ZAŁĄCZENIU WYNIKI PROWADZONYCH KONSULTACJI

 

 Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji

w trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Prezydent Miasta Tychy

informuje o rozpoczęciu w dniu 8 kwietnia 2021 roku konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023”

 Tytuł projektU:

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Tychy na lata 2021 - 2023

 Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

8 kwietnia - 21 kwietnia 2021 roku

Jednostka organizacyjna, wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Adres: ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy

Aleksandra Spisak - Golemo

sekretariat@mops.tychy.pl

Tel./Fax.: (32) 323 22 41

Tel.: (32) 323 22 66

 Sposób wnoszenia uwag i opinii:

1) Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt 3 ogłoszenia do dnia zakończenia konsultacji.

2) Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

 a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,

 b) pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
Format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf WYNIKI KONSULTACJI
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
21-04-23 09:34
Walter Sylwia
223.75KB
pdf Załącznik do uchwały gminny program wspierania 2021-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
21-04-07 14:41
Walter Sylwia
134.45KB
pdf Uchwała gminny program wspierania rodziny 2021-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
21-04-07 14:40
Walter Sylwia
66.63KB
pdf OGŁOSZENIE O PROWADZENIU KONSULTACJI
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
21-04-07 14:39
Walter Sylwia
34.13KB