Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Aktualności

Dodano: 2022-05-11

TRWAŁOŚĆ REZULTATÓW PROJEKTÓW

W oparciu o środki Gminy Miasta Tychy, zabezpieczone w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2021-2030, MOPS w Tychach realizuje dodatkowe usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta 60+, świadczone wcześniej w ramach projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej/RPO WSL 2014-2020, "Po ludzku, po sąsiedzku u siebie" i " Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych".