Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Zamówienia o wartości mniejszej od kwoty 130 000 złotych

Postępowania prowadzone przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach
Przedmiot postępowania Numer postępowania Termin skł. ofert
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
DZP/341/2/R/21 2021-07-28
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Dostawa i montaż nowych regałów stacjonarnych na potrzeby wyposażenia archiwum zakładowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/38/18/R 2018-09-26
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/1/18/R 2018-01-18
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZENIU. Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/34/17/R 2017-12-29
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZENIU. Świadczenie usług pogrzebowych na terenie Miasta Tychy zlecanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach w 2018 roku.
DZP/341/33/17/R 2017-12-27
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/28/17/R 2017-12-11