Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Program Opieka wytchnieniowa edycja - 2022


 

flaga oraz godło Polski

Program „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- edycja 2022

 Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znaczmy stopniu niepełnosprawności.

Program ma zapewnić czasowe odciążenie od codziennych obowiązków członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach realizuje zadania w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod tytułem "Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym. Całkowita wartość zadania wynosi  333 744 zł, wartość dofinansowania wynosi 333 744 zł.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021r. Poz. 573) albo posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znaczmy stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Odbiorcami programu są mieszkańcy Miasta Tychy.
Uczestnicy programu za opiekę wytchnieniową nie ponoszą odpłatności.

Program jest realizowany w dwóch formach:

1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

2. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody.

Druki do do pobrania do programu znajdują się w poniższych linkach. Druk załącznik nr 6 wypełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka. Druki RODO: załącznik nr 11, klauzulę informacyjną podpisują opiekun i osoba niepełnosprawna, jeżeli nie ma możliwości podpisu adnotacja opiekuna /brak możliwości podpisu przez osobę niepełnosprawną/. Wypełnione i podpisane druki wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności można składać u pracownika socjalnego z rejonu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Budowlanych 59 w informacji, pocztą elektroniczną na adres: , e-puapem, pocztą tradycyjną na adres tut. Ośrodka.

Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ]
Format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf opieka wytch oswiadczenia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
23-03-09 16:37
Kroczek Agnieszka
39.8KB
pdf Załącznik_nr_13_do_programu_OW Ministerstwo.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
23-03-09 16:37
Kroczek Agnieszka
51.03KB
pdf Załącznik_nr_12_do_programu_OW MOPS.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
23-03-09 16:37
Kroczek Agnieszka
98.67KB
pdf Zalacznik-nr-8-do-programu-1634045346.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
23-03-09 16:36
Kroczek Agnieszka
60.88KB
pdf Zalacznik-nr-7-do-programu-1634045342-1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
23-03-09 16:36
Kroczek Agnieszka
46.05KB

Rejestr zmian strony Program Opieka wytchnieniowa edycja - 2022

Podmiot udostępniający informację
MOPS Tychy
Pierwsza publikacja
Plewnia Miłosz 2023-03-09 16:06:59
Aktualizacja publikacji
Kroczek Agnieszka 2023-03-09 16:40:59
Wytworzenie publikacji
Kroczek Agnieszka 2023-03-09 16:40:56
Zatwierdzenie
Kroczek Agnieszka 2023-03-09 16:40:56
Rejestr zmian