Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych

Postępowania prowadzone przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach
Przedmiot postępowania Numer postępowania Termin skł. ofert
Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach. Poniżej link do platformy zakupowej na której prowadzone jest postępowanie.
T/DZP/341/19/AMi/2023 2023-12-01
Świadczenie usług opiekuńczych, usług w mieszkaniach wspomaganych i czasowego pobytu oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach. Poniżej link do platformy zakupowej na której prowadzone jest postępowania.
T/DZP/341/18/BCz/2023 2023-11-24
Sprzątanie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach w 2024 roku. Poniżej link do platformy zakupowej na której prowadzone jest postępowanie.
T/DZP/341/17/BCz/2023 2023-11-02
Świadczenie usług w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz opieki wytchnieniowej. Poniżej link do platformy zakupowej.
T/DZP/341/6/BCz/2023 2023-02-27
Udzielenie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi. Poniżej link do platformy zakupowej, na której prowadzone jest postępowanie.
T/DZP/341/10/AMi/2022 2022-12-28
Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach. Poniżej link do platformy zakupowej, na której prowadzone jest postępowanie.
T/DZP/341/7/AMi/2022 2022-12-15
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach. Poniżej link do platformy zakupowej.
T/DZP/341/5/BCz/202 2022-11-30
Świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach. Poniżej link do platformy zakupowej na której prowadzone jest postępowanie.
T/DZP/341/3/BCz/2022 2022-11-10
Świadczenie usług w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz opieki wytchnieniowej. Poniżej link do platformy zakupowej na której prowadzone jest postępowanie.
DZP/341/1/22/U 2022-02-07
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach. Poniżej link do platformy zakupowej na której prowadzone jest postępowanie. UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 16.12.2021 r. godz: 9:00.
DZP/341/13/21/U 2021-12-16
Świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach. Poniżej link do platformy zakupowej na której prowadzone jest postępowanie.
DZP/341/12/21/U 2021-12-10
Udzielenie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi. Poniżej link do platformy zakupowej, na której prowadzone jest postępowanie.
DZP/341/11/21/U 2021-12-03
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach. Poniżej link do platformy na której prowadzone jest postępowanie.
DZP/341/10/21/U 2021-11-30
Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach. Poniżej link do platformy na której prowadzone jest postępowanie.
DZP/341/8/21/U 2021-11-23
Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach. Poniżej link do platformy, na której prowadzone jest postępowanie.
DZP/341/9/21/U 2021-11-24
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach. Poniżej link do platformy na której prowadzone jest postępowanie.
DZP/341/7/21/U 2021-10-20
Świadczenie usług w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz opieki wytchnieniowej. Poniżej link do platformy na której prowadzone jest postępowanie.
DZP/341/5/21/U 2021-06-29
Świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach. Poniżej link do platformy na której prowadzone jest postępowanie.
DZP/341/3/21/U 2021-06-08
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób powyżej 60 roku życia, mieszkańców Gminy Miasta Tychy. Poniżej link do platformy na której prowadzone jest postępowanie.
DZP/341/2/21/U 2021-03-18
Unieważnienie postępowania. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób powyżej 60 roku życia, mieszkańców Gminy Miasta Tychy. Poniżej link do platformy na której prowadzone jest postępowanie.
DZP/341/1/21/U 2021-03-09