Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Strona Główna
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1128088
Strona główna
198513
Poprzednia wersja
10652
Brak strony
9099
Wyniki wyszukiwania
8890
redakcja_BIP
6144
Mapa witryny BIP
4621
Jak szukać na BIP
4152
Jak korzystać z BIP
3822
Polityka prywatności
3766
Statystyka strony
2844
Zastrzeżenia prawne
2543
Poprzednia wersja
1081
Dział: Struktura
Podstrona Odwiedziny Ilość
Struktura
10644
Kierownictwo
8585
Status prawny
4552
Sprawozdania roczne
3990
Sprawozdania finansowe
1404
Dział: Aktualności
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności
244042
Kalendarz
112121
Galeria
443
Dział: Pomoc społeczna
Podstrona Odwiedziny Ilość
Terminy wypłat świadczeń
41063
wykaz_rejonow_i_dyzurow_pracownikow_socjalnych
21447
Wykaz Punktów Terenowych MOPS w Tychach
19879
Pomoc społeczna
18930
Kontakt - Pomoc społeczna
10284
Dział Pomocy Środowiskowej
8387
pomoc_zywnosciowa
10
przyjecia_w_sprawach_wnioskow
5
terminy_wyplat_swiadczen
1
Dział: Świadczenia rodzinne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Termin wypłaty świadczeń
83465
Świadczenia rodzinne
59969
Zasiłek rodzinny i dodatki
52998
500 plus
52263
Specjalny zasiłek opiekuńczy
36376
Fundusz alimentacyjny
24516
Wzory wniosków i załączników do pobrania
21507
WNIOSKI
14051
Dobry start 300 zł
12680
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka "Becik"
12557
Zasiłek pielęgnacyjny
9706
Aktualności
9023
Świadczenie rodzicielskie
6090
Świadczenie pielęgnacyjne
5933
"Za życiem"
4149
Podstawa prawna
3469
zasady_i_tryb_postepowania_w_sprawach_o_ustalenie_prawa_do_swiadczenia
1082
uwagi
691
sr
27
kontakt_swiadczenia_rodzinne
26
Dział: Wsparcie rodzin
Podstrona Odwiedziny Ilość
Wsparcie rodzin
11936
Terminy wypłat świadczeń
11584
Dział Pomocy Rodzinie
6533
Dział Pieczy Zastępczej
5541
Kontakt do działu
5462
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
4175
Informacje ogólne dotyczące rodzin zastępczych
2807
Świadczenia dla rodzin zastępczych
2758
Kadra
2708
Formy wsparcia
2704
Wnioski do pobrania
2502
Dane do kontaktu
2434
Zakres udzielanej pomocy
1949
"Za Życiem"
1447
Kontakt
25
Świetlica dla dzieci
11
formy_pomocy
3
projektzUE
2
Dział: Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dział: Ośrodki wsparcia
Podstrona Odwiedziny Ilość
Ośrodki wsparcia
8956
Świetlica dla dzieci
7265
Noclegownia Miejska
7158
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
6737
Środowiskowy Dom Samopomocy
4812
Kadra OIK
3366
Kontakt - noclegownia
3318
Aktualności
3032
Jak pomagamy
3016
Zadania Noclegowni Miejskiej w Tychach
2814
O nas
2433
kadra
2012
Warunki ubiegania się o pomoc
1960
Kadra ŚDS
1759
Wnioski do pobrania
1744
Co u nas słychać
1720
Akty prawne działania Ośrodka
1691
Dojazd
1537
Cele
1338
Warunki przyjecia
1336
WAKACJE 2017
1324
Aktualnosci SDS
1155
FERIE 2018
1138
Kontakt - Środowiskowy Dom Samopomocy
1115
FERIE 2019
538
DARCZYNCY ,,BAZY"
463
WAKACJE 2019
459
WAKACJE 2020
452
FERIE 2020
373
co
14
aktualnosci_osrodka
3
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia o wartości mniejszej od kwoty 130 000 złotych
85709
Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych
16424
Zamówienia publiczne
9400
Konkursy
6528
Plan zamówień publicznych
4216
Archiwum
2731
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi.
2032
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych
1707
Otwarty konkurs ofert na realizację dystrybucji żywności w ramach Programu POPŻ 2017-2018
1624
Otwarty konkurs ofert na prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku
1563
Wyniki
1471
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. ŚDS
1279
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ
1267
Otwarty konkurs ofert ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
1192
Otwarty konkurs ofert - dystrybucja żywności w latach 2018 - 2019
1008
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. prowadzenia DPS dla osób w podeszłym wieku
761
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - dot. POPŻ
644
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ 2019/2020
624
Konkurs POPŻ - wyniki
623
ponizej130
532
powyzej130
515
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - dot. POPŻ
442
Konkurs POPŻ 2019/2020 - wyniki
435
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
408
Konkurs ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej''- wyniki
364
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ 2020 - 2021
356
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
351
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ 2020 - 2021 (ogłoszenie konkursowe z dnia 13.11.2020 r.)
259
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej- Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej
218
zam_pub_2021
214
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ
176
KonkursPOPZ20202021wyniki
169
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ
153
Konkurs POPŻ 2020/2021 - wyniki
147
Konkurs_POP_20202021wyniki
95
zam_pub_2020
87
Otwarty konkurs ofert na realizację 2 zadań: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" oraz "Opieka wytchnieniowa"
57
Konkurs POPŻ - wyniki
41
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. prowadzenia DPS dla 16 osób
39
Konkurs Prowadzenie w latach 2018-2023 DPS o zasięgu ponadgminnym - wyniki
38
Konkurs prowadzenie DPS dla 16 osób - wyniki
38
Prowadzenie ŚDŚ - wyniki
36
Konkurs POPŻ 2020/2021- wyniki
34
Konkurs na prowadzenie DPS dla osób somatycznie chorych - wyniki
34
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
26
Odwołanie otwartego konkursu ofert na realizację 2 zadań: "Asystent ososbisty osoby niepełnosprawnej" oraz "Opieka wytchnieniowa"
15
kontakt
15
Konkursy_-_wyniki
4
Dystrybucja_ywnoci_konkurs_w_ramach_Programu_POPz_2020__2021
2
pow30
1
Konkurs_POPZ_20202021__wyniki
1
bleble
1
Dział: Praca
Podstrona Odwiedziny Ilość
Praca
24789
Wyniki naboru
6848
Klauzula informacjna dla kandydata do pracy
1294
Oświadczenie dla kandydata o przetwarzaniu danych osobowych
1020
Ogloszenie_o_naborze
397
Dział: Kontrole
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontrole
6701
Dział: Projekty współfinansowane z UE
Podstrona Odwiedziny Ilość
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ
7129
PO LUDZKU, PO SĄSIEDZKU, U SIEBIE.
4133
PASJA ŻYCIA
2891
PROJEKTY EFS REALIZOWANE W LATACH 2005-2015
2649
MOJA DROGA DO
2286
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH
1298
WSPARCIE DZIECI PIECZY ZASTEPCZEJ W CZASIE COVID
478
Dział: Druki do pobrania
Podstrona Odwiedziny Ilość
Druki do pobrania
24676
Dział: Elektroniczna skrzynka podawcza
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dział: Kontakt
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
71364
Deklaracja dostępności
660
Tłumacz języka migowego
387
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
143
Dział: Ochrona Danych Osobowych
Podstrona Odwiedziny Ilość
Ochrona Danych Osobowych
1924

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian