Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Strona Główna
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1504608
Strona główna
246664
Brak strony
18359
Poprzednia wersja
14618
Wyniki wyszukiwania
12300
redakcja_BIP
7827
Mapa witryny BIP
6012
Jak szukać na BIP
5140
Jak korzystać z BIP
4998
Polityka prywatności
4567
Statystyka strony
3631
Zastrzeżenia prawne
3252
Poprzednia wersja
1598
Dział: Struktura
Podstrona Odwiedziny Ilość
Struktura
13413
Kierownictwo
10838
Status prawny
5786
Sprawozdania roczne
4866
Sprawozdania finansowe
2167
Dział: Aktualności
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności
345788
Kalendarz
212804
Galeria
2075
Dział: Pomoc społeczna
Podstrona Odwiedziny Ilość
Terminy wypłat świadczeń
49340
Wykaz Punktów Terenowych MOPS w Tychach
29250
Pomoc społeczna
23587
wykaz_rejonow_i_dyzurow_pracownikow_socjalnych
21447
Kontakt - Pomoc społeczna
13498
Dział Pomocy Środowiskowej
10492
pomoc_zywnosciowa
10
przyjecia_w_sprawach_wnioskow
5
terminy_wyplat_swiadczen
1
Dział: Świadczenia rodzinne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Termin wypłaty świadczeń
99102
Świadczenia rodzinne
75636
Zasiłek rodzinny i dodatki
59265
Dodatek osłonowy
57540
Specjalny zasiłek opiekuńczy
53615
Wzory wniosków i załączników do pobrania
29696
Fundusz alimentacyjny
26832
WNIOSKI
16034
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka "Becik"
15146
dobry_start
12723
Zasiłek pielęgnacyjny
12317
Aktualności
10327
Świadczenie pielęgnacyjne
7945
Świadczenie rodzicielskie
7682
"Za życiem"
5297
Podstawa prawna
4340
zasady_i_tryb_postepowania_w_sprawach_o_ustalenie_prawa_do_swiadczenia
1082
uwagi
691
Dodatek węglowy
314
DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
273
sr
27
kontakt_swiadczenia_rodzinne
26
Dział: Wsparcie rodzin
Podstrona Odwiedziny Ilość
Wsparcie rodzin
15075
Terminy wypłat świadczeń
14900
Dział Pomocy Rodzinie
8599
Kontakt do działu
7042
Dział Pieczy Zastępczej
6906
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
5427
Informacje ogólne dotyczące rodzin zastępczych
3733
Świadczenia dla rodzin zastępczych
3588
Formy wsparcia
3423
Kadra
3401
Dane do kontaktu
3303
Wnioski do pobrania
3145
Zakres udzielanej pomocy
2397
"Za Życiem"
1932
Kontakt
25
Świetlica dla dzieci
11
formy_pomocy
3
projektzUE
2
Dział: Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dział: Ośrodki wsparcia
Podstrona Odwiedziny Ilość
Ośrodki wsparcia
11088
Świetlica dla dzieci
9965
Noclegownia Miejska
8193
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
6757
Środowiskowy Dom Samopomocy
4812
Kadra OIK
4254
Jak pomagamy
4167
Zadania Noclegowni Miejskiej w Tychach
3955
Aktualności
3763
Kontakt - noclegownia
3336
O nas
3161
kadra
2496
Warunki ubiegania się o pomoc
2413
WAKACJE 2021
2209
Akty prawne działania Ośrodka
2105
Wnioski do pobrania
2103
FERIE 2022
1948
Dojazd
1903
Co u nas słychać
1872
Kadra ŚDS
1759
WAKACJE 2017
1639
FERIE 2018
1465
Cele
1338
Warunki przyjecia
1336
WAKACJE 2022
1173
Aktualnosci SDS
1155
Kontakt - Środowiskowy Dom Samopomocy
1115
FERIE 2019
872
DARCZYNCY ,,BAZY"
794
WAKACJE 2019
770
WAKACJE 2020
723
FERIE 2020
714
co
14
aktualnosci_osrodka
3
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia o wartości mniejszej od kwoty 130 000 złotych
106886
Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych
25746
Zamówienia publiczne
11387
konkursy
9542
Plan zamówień publicznych
7113
Archiwum
3835
Otwarty_konkurs_ofert
2382
Konkurs_ofert
1928
Otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego
1892
Otwarty_konkurs
1807
Nabor_do_komisji_konkursowej
1537
Wyniki
1471
Otwarty_konkurs_ofert_-_Asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej
1452
ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej
1396
Otwarty_konkurs_ofert__dystrybucja_zywnosci
1180
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_dot_prowadzenia_DPS
896
Dystrybucja_zywnosci_konkurs_w_ramach_Programu_POPZ_2019_2020
775
Komisja_konkursowa
773
Konkurs_POPZ_-_wyniki
750
Ogloszenie_o_naborze
576
Dystrybucja_zywnosci_konkurs_w_ramach_Programu_POPz_2020_2021
562
Konkurs_POPZ_wyniki
547
ponizej130
532
powyzej130
515
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_-_Asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej
506
Otwarty_konkurs_ofert_na_prowadzenie_Domu_Pomocy_Spolecznej__dla_osob_przewlekle_somatycznie_chorych
495
Konkurs_Asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej-_wyniki
479
Dystrybucja_ywnoci_konkurs_w_ramach_Programu_POP_2020_-_2021
404
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej-_Prowadzenie_Domu_Pomocy_Spolecznej
313
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej__dot_POPZ_20202021
292
Ogoszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_dot_POP
286
Otwarty_konkurs_ofert_na_reazlicje_2_zadan_Asystent_osobisty
244
Konkurs_POPZ_20202021wyniki
240
zam_pub_2021
214
KonkursPOPZ20202021wyniki
169
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_dot_zadan_w_zakresie
138
Konkurs_prowadzenie_DPA_dla_16_osob_wyniki
135
KonkursPOPZwyniki
133
Konkurs_Prowadzenie_w_latach_20182023_DPS_wyniku
128
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_dot_prowadzenia_DPS_dla_16_osob
124
Prowadzenie_SDS_wyniki
118
Konkurs_na_prowadzenie_DPS_dla_osb_somatycznie_chorych__wyniki
117
Konkurs_POPZ_20202021_wyniki
115
Odwolanie_otwartego_konkursu_ofert
114
Konkurs_POP_20202021wyniki
95
zam_pub_2020
87
Dystrybucja_zywnosci_konkurs_w_ramach_Programu_POPZ_w_2022_roku
23
kontakt
15
Konkursy_-_wyniki
4
Dystrybucja_ywnoci_konkurs_w_ramach_Programu_POPz_2020__2021
2
Konkurs_POPZ_20202021__wyniki
1
pow30
1
bleble
1
Dział: Konkursy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Konkursy
2649
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ w 2022 roku
470
Otwarty konkurs ofert na realizację 2 zadań: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" oraz "Opieka wytchnieniowa"
457
Otwarty konkurs ofert na prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku
447
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi.
425
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
397
Otwarty konkurs ofert na realizację dystrybucji żywności w ramach Programu POPŻ 2017-2018
374
Otwarty konkurs ofert ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
373
Otwarty konkurs ofert - dystrybucja żywności w latach 2018 - 2019
361
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ 2020 - 2021
358
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych
336
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ 2020 - 2021 (ogłoszenie konkursowe z dnia 13.11.2020 r.)
329
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ 2019/2020
321
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ
226
Konkurs POPŻ - wyniki
218
Konkurs prowadzenie DPS dla 16 osób - wyniki
207
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. ŚDS
204
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ
202
Odwołanie otwartego konkursu ofert na realizację 2 zadań: "Asystent ososbisty osoby niepełnosprawnej" oraz "Opieka wytchnieniowa"
201
Prowadzenie ŚDŚ - wyniki
198
Konkurs POPŻ 2020/2021- wyniki
197
Konkurs POPŻ - wyniki
197
Konkurs POPŻ 2022 - wyniki
196
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ
195
Konkurs POPŻ 2020/2021 - wyniki
194
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - dot. POPŻ
193
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej- Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej
190
Konkurs ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej''- wyniki
188
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. prowadzenia DPS dla osób w podeszłym wieku
186
Konkurs na prowadzenie DPS dla osób somatycznie chorych - wyniki
184
Konkurs Prowadzenie w latach 2018-2023 DPS o zasięgu ponadgminnym - wyniki
181
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - dot. POPŻ
180
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ
178
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
176
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
173
Konkurs POPŻ 2019/2020 - wyniki
172
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. prowadzenia DPS dla 16 osób
163
Prowadzenie na terenie Miasta Tychy w latach 2023-2027 ponadgminnego ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psych.
43
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej ŚDS
8
Dział: Praca
Podstrona Odwiedziny Ilość
Praca
31399
Wyniki naboru
8638
Klauzula informacjna dla kandydata do pracy
2014
Oświadczenie dla kandydata o przetwarzaniu danych osobowych
1689
Ogloszenie_o_naborze
397
Dział: Kontrole
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontrole
8038
Dział: Projekty współfinansowane z UE
Podstrona Odwiedziny Ilość
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ
8706
PO LUDZKU, PO SĄSIEDZKU, U SIEBIE.
5450
PASJA ŻYCIA
3744
PROJEKTY EFS REALIZOWANE W LATACH 2005-2015
3189
MOJA DROGA DO
3029
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH
1323
WSPARCIE DZIECI PIECZY ZASTEPCZEJ W CZASIE COVID
1058
Dział: Druki do pobrania
Podstrona Odwiedziny Ilość
Druki do pobrania
36158
Dział: Elektroniczna skrzynka podawcza
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dział: Kontakt
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
71424
Deklaracja dostępności
2261
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
967
Tłumacz języka migowego
438
Dział: Ochrona Danych Osobowych
Podstrona Odwiedziny Ilość
Ochrona Danych Osobowych
1948
Dział: FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Podstrona Odwiedziny Ilość
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
1694
Program_Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2021
752
Program_Asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej_-_edycja_2021
642
Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2022
17
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022
9
Dział: Zaproś miłość
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zaproś miłość
978

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian