Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Strona Główna
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1352082
Strona główna
228822
Brak strony
14490
Poprzednia wersja
12926
Wyniki wyszukiwania
11082
redakcja_BIP
7228
Mapa witryny BIP
5541
Jak szukać na BIP
4763
Jak korzystać z BIP
4565
Polityka prywatności
4279
Statystyka strony
3354
Zastrzeżenia prawne
2978
Poprzednia wersja
1370
Dział: Struktura
Podstrona Odwiedziny Ilość
Struktura
12434
Kierownictwo
9989
Status prawny
5388
Sprawozdania roczne
4572
Sprawozdania finansowe
1868
Dział: Aktualności
Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualności
310507
Kalendarz
141806
Galeria
1183
Dział: Pomoc społeczna
Podstrona Odwiedziny Ilość
Terminy wypłat świadczeń
46890
Wykaz Punktów Terenowych MOPS w Tychach
25598
Pomoc społeczna
21955
wykaz_rejonow_i_dyzurow_pracownikow_socjalnych
21447
Kontakt - Pomoc społeczna
12226
Dział Pomocy Środowiskowej
9717
pomoc_zywnosciowa
10
przyjecia_w_sprawach_wnioskow
5
terminy_wyplat_swiadczen
1
Dział: Świadczenia rodzinne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Termin wypłaty świadczeń
94928
Świadczenia rodzinne
68999
Zasiłek rodzinny i dodatki
56579
500 plus
54725
Specjalny zasiłek opiekuńczy
47420
Wzory wniosków i załączników do pobrania
26616
Fundusz alimentacyjny
26041
WNIOSKI
15418
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka "Becik"
14381
dobry_start
12723
Zasiłek pielęgnacyjny
11513
Aktualności
9850
Świadczenie pielęgnacyjne
7209
Świadczenie rodzicielskie
7115
"Za życiem"
4851
Podstawa prawna
4058
zasady_i_tryb_postepowania_w_sprawach_o_ustalenie_prawa_do_swiadczenia
1082
uwagi
691
sr
27
kontakt_swiadczenia_rodzinne
26
Dział: Wsparcie rodzin
Podstrona Odwiedziny Ilość
Wsparcie rodzin
14058
Terminy wypłat świadczeń
13682
Dział Pomocy Rodzinie
7904
Kontakt do działu
6456
Dział Pieczy Zastępczej
6409
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
5025
Informacje ogólne dotyczące rodzin zastępczych
3466
Świadczenia dla rodzin zastępczych
3303
Formy wsparcia
3179
Kadra
3173
Dane do kontaktu
2989
Wnioski do pobrania
2874
Zakres udzielanej pomocy
2225
"Za Życiem"
1737
Kontakt
25
Świetlica dla dzieci
11
formy_pomocy
3
projektzUE
2
Dział: Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dział: Ośrodki wsparcia
Podstrona Odwiedziny Ilość
Ośrodki wsparcia
10381
Świetlica dla dzieci
9071
Noclegownia Miejska
8181
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
6746
Środowiskowy Dom Samopomocy
4812
Kadra OIK
3899
Jak pomagamy
3823
Aktualności
3492
Zadania Noclegowni Miejskiej w Tychach
3490
Kontakt - noclegownia
3329
O nas
2887
kadra
2313
Warunki ubiegania się o pomoc
2230
Wnioski do pobrania
1954
Akty prawne działania Ośrodka
1926
Co u nas słychać
1807
Kadra ŚDS
1759
Dojazd
1727
WAKACJE 2017
1494
Cele
1338
Warunki przyjecia
1336
FERIE 2018
1331
WAKACJE 2021
1166
Aktualnosci SDS
1155
Kontakt - Środowiskowy Dom Samopomocy
1115
FERIE 2019
730
WAKACJE 2019
632
DARCZYNCY ,,BAZY"
629
WAKACJE 2020
602
FERIE 2020
560
FERIE 2022
428
co
14
aktualnosci_osrodka
3
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia o wartości mniejszej od kwoty 130 000 złotych
100587
Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych
22513
Zamówienia publiczne
10797
konkursy
9542
Plan zamówień publicznych
5927
Archiwum
3477
Otwarty_konkurs_ofert
2382
Konkurs_ofert
1928
Otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego
1892
Otwarty_konkurs
1807
Nabor_do_komisji_konkursowej
1537
Wyniki
1471
Otwarty_konkurs_ofert_-_Asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej
1452
ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej
1396
Otwarty_konkurs_ofert__dystrybucja_zywnosci
1180
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_dot_prowadzenia_DPS
896
Dystrybucja_zywnosci_konkurs_w_ramach_Programu_POPZ_2019_2020
775
Komisja_konkursowa
773
Konkurs_POPZ_-_wyniki
750
Ogloszenie_o_naborze
576
Dystrybucja_zywnosci_konkurs_w_ramach_Programu_POPz_2020_2021
562
Konkurs_POPZ_wyniki
547
ponizej130
532
powyzej130
515
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_-_Asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej
506
Otwarty_konkurs_ofert_na_prowadzenie_Domu_Pomocy_Spolecznej__dla_osob_przewlekle_somatycznie_chorych
495
Konkurs_Asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej-_wyniki
479
Dystrybucja_ywnoci_konkurs_w_ramach_Programu_POP_2020_-_2021
404
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej-_Prowadzenie_Domu_Pomocy_Spolecznej
313
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej__dot_POPZ_20202021
292
Ogoszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_dot_POP
286
Otwarty_konkurs_ofert_na_reazlicje_2_zadan_Asystent_osobisty
244
Konkurs_POPZ_20202021wyniki
240
zam_pub_2021
214
KonkursPOPZ20202021wyniki
169
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_dot_zadan_w_zakresie
138
Konkurs_prowadzenie_DPA_dla_16_osob_wyniki
135
KonkursPOPZwyniki
133
Konkurs_Prowadzenie_w_latach_20182023_DPS_wyniku
128
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_dot_prowadzenia_DPS_dla_16_osob
124
Prowadzenie_SDS_wyniki
118
Konkurs_na_prowadzenie_DPS_dla_osb_somatycznie_chorych__wyniki
117
Konkurs_POPZ_20202021_wyniki
115
Odwolanie_otwartego_konkursu_ofert
114
Konkurs_POP_20202021wyniki
95
zam_pub_2020
87
Dystrybucja_zywnosci_konkurs_w_ramach_Programu_POPZ_w_2022_roku
23
kontakt
15
Konkursy_-_wyniki
4
Dystrybucja_ywnoci_konkurs_w_ramach_Programu_POPz_2020__2021
2
Konkurs_POPZ_20202021__wyniki
1
pow30
1
bleble
1
Dział: Konkursy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Konkursy
1019
Otwarty konkurs ofert na realizację 2 zadań: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" oraz "Opieka wytchnieniowa"
216
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ w 2022 roku
184
Otwarty konkurs ofert ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
153
Otwarty konkurs ofert na realizację dystrybucji żywności w ramach Programu POPŻ 2017-2018
142
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi.
140
Otwarty konkurs ofert na prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku
139
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ 2020 - 2021
135
Otwarty konkurs ofert - dystrybucja żywności w latach 2018 - 2019
132
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych
131
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ 2020 - 2021 (ogłoszenie konkursowe z dnia 13.11.2020 r.)
120
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
120
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ 2019/2020
100
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ
83
Konkurs POPŻ - wyniki
79
Prowadzenie ŚDŚ - wyniki
77
Konkurs POPŻ - wyniki
74
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. ŚDS
74
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ
74
Konkurs POPŻ 2020/2021 - wyniki
73
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - dot. POPŻ
73
Konkurs POPŻ 2020/2021- wyniki
73
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ
71
Konkurs ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej''- wyniki
71
Konkurs prowadzenie DPS dla 16 osób - wyniki
71
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - dot. POPŻ
69
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej- Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej
69
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
68
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. prowadzenia DPS dla 16 osób
68
Konkurs Prowadzenie w latach 2018-2023 DPS o zasięgu ponadgminnym - wyniki
67
Konkurs na prowadzenie DPS dla osób somatycznie chorych - wyniki
67
Odwołanie otwartego konkursu ofert na realizację 2 zadań: "Asystent ososbisty osoby niepełnosprawnej" oraz "Opieka wytchnieniowa"
66
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
66
Konkurs POPŻ 2022 - wyniki
66
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. prowadzenia DPS dla osób w podeszłym wieku
65
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ
63
Konkurs POPŻ 2019/2020 - wyniki
62
Dział: Praca
Podstrona Odwiedziny Ilość
Praca
28960
Wyniki naboru
7919
Klauzula informacjna dla kandydata do pracy
1740
Oświadczenie dla kandydata o przetwarzaniu danych osobowych
1464
Ogloszenie_o_naborze
397
Dział: Kontrole
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontrole
7555
Dział: Projekty współfinansowane z UE
Podstrona Odwiedziny Ilość
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ
8206
PO LUDZKU, PO SĄSIEDZKU, U SIEBIE.
5002
PASJA ŻYCIA
3443
PROJEKTY EFS REALIZOWANE W LATACH 2005-2015
2994
MOJA DROGA DO
2767
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH
1313
WSPARCIE DZIECI PIECZY ZASTEPCZEJ W CZASIE COVID
841
Dział: Druki do pobrania
Podstrona Odwiedziny Ilość
Druki do pobrania
30361
Dział: Elektroniczna skrzynka podawcza
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dział: Kontakt
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
71401
Deklaracja dostępności
1637
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
655
Tłumacz języka migowego
415
Dział: Ochrona Danych Osobowych
Podstrona Odwiedziny Ilość
Ochrona Danych Osobowych
1937
Dział: FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Podstrona Odwiedziny Ilość
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
1050
Program_Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2021
752
Program_Asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej_-_edycja_2021
642
Dział: Zaproś miłość
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zaproś miłość
463

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian