Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Strona Główna
Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
1860346
Strona główna
293763
Brak strony
31781
Poprzednia wersja
18542
Wyniki wyszukiwania
14327
redakcja_BIP
10436
Mapa witryny BIP
7777
Jak korzystać z BIP
6513
Jak szukać na BIP
6362
Polityka prywatności
5605
Statystyka strony
4710
Zastrzeżenia prawne
4308
Poprzednia wersja
2097
Standardy_ochrony_dzieci_przed_krzywdzeniem
3
Dział: Struktura
Podstrona Odwiedziny Ilość
Struktura
16285
Kierownictwo
13666
Status prawny
8099
Sprawozdania roczne
7262
Sprawozdania finansowe
3822
Dział: Aktualności
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kalendarz
979805
Aktualności
408303
Galeria
4149
Dział: Pomoc społeczna
Podstrona Odwiedziny Ilość
Terminy wypłat świadczeń
56583
Wykaz Punktów Terenowych MOPS w Tychach
45041
Pomoc społeczna
27931
wykaz_rejonow_i_dyzurow_pracownikow_socjalnych
21447
Kontakt - Pomoc społeczna
17507
Dział Pomocy Środowiskowej
12706
pomoc_zywnosciowa
10
przyjecia_w_sprawach_wnioskow
5
terminy_wyplat_swiadczen
1
Dział: Świadczenia rodzinne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Termin wypłaty świadczeń
103800
Świadczenia rodzinne
85051
Zasiłek rodzinny i dodatki
65011
Dodatek osłonowy
62296
Specjalny zasiłek opiekuńczy
57149
Wzory wniosków i załączników do pobrania
35615
Fundusz alimentacyjny
29195
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka "Becik"
17323
WNIOSKI
17078
Zasiłek pielęgnacyjny
14900
dobry_start
12723
Aktualności
12334
Świadczenie pielęgnacyjne
11995
Świadczenie rodzicielskie
9446
"Za życiem"
6820
Podstawa prawna
5441
DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
1810
Dodatek węglowy
1271
Dodatek gazowy
1252
Dodatek elektryczny
1105
zasady_i_tryb_postepowania_w_sprawach_o_ustalenie_prawa_do_swiadczenia
1082
uwagi
691
sr
27
kontakt_swiadczenia_rodzinne
26
Dział: Wsparcie rodzin
Podstrona Odwiedziny Ilość
Wsparcie rodzin
17990
Terminy wypłat świadczeń
16693
Zespół ds. Asysty Rodzinnej
11207
Dział Pieczy Zastępczej
9453
Kontakt do działu
8384
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
7194
Informacje ogólne dotyczące rodzin zastępczych
4556
Świadczenia dla rodzin zastępczych
4303
Kadra
4249
Wnioski do pobrania
4224
Formy wsparcia
4128
Dane do kontaktu
3960
zakres_udzielanej_pomocy
2814
"Za Życiem"
2457
Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej
49
Kontakt
25
formy_pomocy
20
Przydatne informacje
20
Dane kontaktowe
19
Świetlica dla dzieci
11
projektzUE
2
Dział: Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dział: Ośrodki wsparcia
Podstrona Odwiedziny Ilość
Ośrodki wsparcia
13361
Świetlica dla dzieci
13078
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
10261
Noclegownia Miejska
8221
FERIE 2022
6030
WAKACJE 2021
5414
WAKACJE 2022
5319
Jak pomagamy
5057
Kadra OIK
4918
Aktualności
4915
Środowiskowy Dom Samopomocy
4812
Zadania Noclegowni Miejskiej w Tychach
4629
O nas
3980
FERIE 2023
3526
Kontakt - noclegownia
3355
kadra
2885
Warunki ubiegania się o pomoc
2786
Akty prawne działania Ośrodka
2554
Co u nas słychać
2514
Wnioski do pobrania
2451
Dojazd
2340
WAKACJE 2023
2012
WAKACJE 2017
1940
Kadra ŚDS
1759
FERIE 2018
1755
FERIE 2024
1718
Cele
1338
Warunki przyjecia
1336
FERIE 2019
1173
Aktualnosci SDS
1155
Kontakt - Środowiskowy Dom Samopomocy
1115
DARCZYNCY ,,BAZY"
1114
WAKACJE 2019
1070
FERIE 2020
1058
WAKACJE 2020
990
Polityka ochrony wychowanków
225
co
14
aktualnosci_osrodka
3
Polityka_ochrony_wychowankow
1
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zamówienia o wartości mniejszej od kwoty 130 000 złotych
115867
Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych
32810
Zamówienia publiczne
13740
Plan zamówień publicznych
11730
konkursy
9542
Archiwum
5416
Otwarty_konkurs_ofert
2382
Konkurs_ofert
1928
Otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego
1892
Otwarty_konkurs
1807
Nabor_do_komisji_konkursowej
1537
Wyniki
1471
Otwarty_konkurs_ofert_-_Asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej
1452
ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej
1396
Otwarty_konkurs_ofert__dystrybucja_zywnosci
1180
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_dot_prowadzenia_DPS
896
Dystrybucja_zywnosci_konkurs_w_ramach_Programu_POPZ_2019_2020
775
Komisja_konkursowa
773
Konkurs_POPZ_-_wyniki
750
Ogloszenie_o_naborze
576
Dystrybucja_zywnosci_konkurs_w_ramach_Programu_POPz_2020_2021
562
Konkurs_POPZ_wyniki
547
ponizej130
532
powyzej130
515
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_-_Asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej
506
Otwarty_konkurs_ofert_na_prowadzenie_Domu_Pomocy_Spolecznej__dla_osob_przewlekle_somatycznie_chorych
495
Konkurs_Asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej-_wyniki
479
Dystrybucja_ywnoci_konkurs_w_ramach_Programu_POP_2020_-_2021
404
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej-_Prowadzenie_Domu_Pomocy_Spolecznej
313
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej__dot_POPZ_20202021
292
Ogoszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_dot_POP
286
Otwarty_konkurs_ofert_na_reazlicje_2_zadan_Asystent_osobisty
244
Konkurs_POPZ_20202021wyniki
240
zam_pub_2021
214
KonkursPOPZ20202021wyniki
169
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_dot_zadan_w_zakresie
138
Konkurs_prowadzenie_DPA_dla_16_osob_wyniki
135
KonkursPOPZwyniki
133
Konkurs_Prowadzenie_w_latach_20182023_DPS_wyniku
128
Ogloszenie_o_naborze_do_komisji_konkursowej_dot_prowadzenia_DPS_dla_16_osob
124
Prowadzenie_SDS_wyniki
118
Konkurs_na_prowadzenie_DPS_dla_osb_somatycznie_chorych__wyniki
117
Konkurs_POPZ_20202021_wyniki
115
Odwolanie_otwartego_konkursu_ofert
114
Konkurs_POP_20202021wyniki
95
zam_pub_2020
87
Dystrybucja_zywnosci_konkurs_w_ramach_Programu_POPZ_w_2022_roku
23
kontakt
15
Konkursy_-_wyniki
4
Dystrybucja_ywnoci_konkurs_w_ramach_Programu_POPz_2020__2021
2
bleble
1
Konkurs_POPZ_20202021__wyniki
1
pow30
1
Dział: Konkursy
Podstrona Odwiedziny Ilość
Konkursy
6439
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych
2160
Otwarty konkurs ofert - dystrybucja żywności w latach 2018 - 2019
1811
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi.
1743
Otwarty konkurs ofert na realizację dystrybucji żywności w ramach Programu POPŻ 2017-2018
1703
Otwarty konkurs ofert na prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku
1676
Otwarty konkurs ofert ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
1505
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ w 2022 roku
1470
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ 2020 - 2021
1403
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ 2019/2020
1394
Otwarty konkurs ofert na realizację 2 zadań: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" oraz "Opieka wytchnieniowa"
1379
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
1328
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ 2020 - 2021 (ogłoszenie konkursowe z dnia 13.11.2020 r.)
1309
Dystrybucja żywności konkurs w ramach Programu POPŻ w 2023 roku
1280
Prowadzenie na terenie Miasta Tychy w latach 2023-2027 ponadgminnego ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psych.
1267
Dystrybucja żywności- konkurs w ramach POPŻ w 2023 roku (ogłoszenie konkursowe z dnia 28.03.2023 r)
1240
Dystrybucja żywnoci konkurs w ramach POPŻ w 2023 roku (ogłoszenie konkursowe z dnia 02.03.2023 r.)
1098
Prowadzenie na terenie miasta Tychy w latach 2023-2028 Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgmninnym dla osób w podeszłym wieku na 54 miejsca
1027
Dystrybucja żywnosci w ramach Programu FEPŻ
606
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ
579
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. ŚDS
549
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. prowadzenia DPS dla osób w podeszłym wieku
547
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ
545
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - dot. POPŻ
542
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej- Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej
538
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - dot. POPŻ
521
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
509
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ
506
Konkurs POPŻ - wyniki
504
Konkurs POPŻ - wyniki
502
Konkurs Prowadzenie w latach 2018-2023 DPS o zasięgu ponadgminnym - wyniki
501
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ
500
Konkurs POPŻ 2022 - wyniki
498
Konkurs prowadzenie DPS dla 16 osób - wyniki
497
Prowadzenie ŚDŚ - wyniki
496
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
495
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. prowadzenia DPS dla 16 osób
493
Odwołanie otwartego konkursu ofert na realizację 2 zadań: "Asystent ososbisty osoby niepełnosprawnej" oraz "Opieka wytchnieniowa"
477
Konkurs POPŻ 2019/2020 - wyniki
475
Konkurs ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej''- wyniki
474
Konkurs POPŻ 2020/2021- wyniki
470
Konkurs na prowadzenie DPS dla osób somatycznie chorych - wyniki
466
Konkurs POPŻ 2020/2021 - wyniki
459
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej ŚDS
386
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ 2023
344
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ 2023
335
Prowadzenie ŚDS - wyniki
313
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. POPŻ 2023 (dystrybucja żywności)
313
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot. prowadzenia DPS dla osób w podeszłym wieku
294
Informacja o unieważnieniu konkursu
273
Informacja o wynikach konkursu
258
Informacja o unieważnieniu konkursu z dnia 2 marca 2023
241
Informacja o wynikach konkursu
233
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej dot FEPŻ w 2024 roku (dystrybucja żywności)
212
Informacja o wynikach konkursu
51
Dział: Praca
Podstrona Odwiedziny Ilość
Praca
42876
Wyniki naboru
12593
Klauzula informacjna dla kandydata do pracy
3239
Oświadczenie dla kandydata o przetwarzaniu danych osobowych
2902
Ogloszenia archiwalne
1467
Ogloszenie_o_naborze
397
Dział: Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dział: Kontrole
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontrole
10226
Dział: Projekty współfinansowane z UE
Podstrona Odwiedziny Ilość
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ
10489
PO LUDZKU, PO SĄSIEDZKU, U SIEBIE.
6789
PASJA ŻYCIA
5194
MOJA DROGA DO
4325
PROJEKTY EFS REALIZOWANE W LATACH 2005-2015
4048
WSPARCIE DZIECI PIECZY ZASTEPCZEJ W CZASIE COVID
1931
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNOŚCIOWYCH
1398
DLA OFIAR WOJNY W UKRAINIE
1228
УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ
381
Dział: Druki do pobrania
Podstrona Odwiedziny Ilość
Druki do pobrania
44245
Dział: Elektroniczna skrzynka podawcza
Podstrona Odwiedziny Ilość
Dział: Kontakt
Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
71511
Deklaracja dostępności
4242
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
2339
Tłumacz języka migowego
492
Dział: Ochrona Danych Osobowych
Podstrona Odwiedziny Ilość
Ochrona Danych Osobowych
2091
Dział: FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
Podstrona Odwiedziny Ilość
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
6033
Program_Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2021
752
Program_Asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej_-_edycja_2021
642
Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2023
81
Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - dla Jednostek samorządu Terytorialnego edycja 2024
75
Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023
66
Program Opieka wytchnieniowa edycja - 2022
59
Program Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorzadu Terytorialnego - edycja 2024
47
Dział: Zaproś miłość
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zaproś miłość
2647
Dział: Zespół Interdyscyplinarny
Podstrona Odwiedziny Ilość
Zespół Interdyscyplinarny
1036
Kontakt
759
Gdzie szukać wsparcia?
19
Dział: Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Podstrona Odwiedziny Ilość

Rejestr zmian strony Statystyka strony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian