Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Status prawny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach,  jest samodzielną jednostką gminy, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Tychy.

MOPS realizuje :

1) zadania Miasta Tychy w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami gminy, własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej , nałożone ustawami albo na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

2) zadania Miasta Tychy jako miasta na prawach powiatu, w zakresie pomocy społecznej własne oraz z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Miasto Tychy,

2a) zadania Miasta Tychy w zakresie świadczeń rodzinnych,

2b) zadania Miasta Tychy w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

2c) zadania Miasta Tychy w zakresie wspierania rodziny będące zadaniami gminy, własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej,

2d) zadania Miasta Tychy w zakresie systemu rodzinnej pieczy zastępczej, będące zadaniami powiatu, własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej,

3) inne zadania Miasta Tychy określone jako zadania MOPS w niniejszym Statucie lub nałożone przepisami powszechnie obowiązującymi.

3. Nadzór nad działalnością MOPS sprawuje Prezydent Miasta Tychy.

Kategoria: Powiązane pliki [ 22 ]
Format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Regulamin pracy - zmiana 17.05.2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
24-06-04 11:19
Walter Sylwia
100.61KB
pdf Schemat organizacyjny MOPS Tychy- zmiana 2024.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
24-05-02 10:38
Walter Sylwia
57.81KB
pdf Regulamin organizacyjny MOPS Tychy-zmiana 15.04.2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
24-05-02 10:37
Walter Sylwia
100.79KB
pdf Regulamin wynagradzania - zmiana 12.01.2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
24-02-21 15:18
Walter Sylwia
185.64KB
pdf Regulamin wynagradzania - zmiana wynagrodzenie 09.01.2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
23-01-31 13:47
Walter Sylwia
116.16KB
pdf Regulamin wynagradzania - zmiana 17.01.2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
23-01-31 13:47
Walter Sylwia
106.26KB
pdf Regulamin wynagradzania - zmiana 06.12.2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 530
21-12-15 11:39
Walter Sylwia
119.95KB
jpg Schemat organizacyjny MOPS Tychy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 593
21-10-25 10:44
Walter Sylwia
259.08KB
pdf Regulamin Organizacyjny MOPS Tychy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 567
21-10-25 10:43
Walter Sylwia
98.31KB
pdf Zmiana regulaminu wynagradzania MOPS Tychy - 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 447
21-10-13 09:51
Walter Sylwia
355.67KB
pdf Regulamin organizacyjny MOPS Tychy - zmiana 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 587
21-05-12 15:28
Walter Sylwia
2.98MB
pdf Regulamin organizacyjny MOPS Tychy - zmiana 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 597
21-05-12 15:28
Walter Sylwia
3.1MB
pdf Statut MOPS Tychy - zmiana 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 972
20-01-03 10:36
Walter Sylwia
93.12KB
pdf Regulamin pracy - MOPS Tychy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2010
18-07-11 10:38
Walter Sylwia
6.64MB
pdf Regulamin wynagradzania - MOPS Tychy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3542
18-07-09 12:30
Walter Sylwia
8.32MB
pdf Regulamin organizacyjny MOPS Tychy - zmiana 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1415
17-12-06 14:29
Walter Sylwia
0.91MB
pdf Schemat organizacyjny MOPS Tychy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2173
16-05-05 12:37
Walter Sylwia
44.02KB
pdf Regulamin organizacyjny MOPS Tychy - zmiana 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1548
16-05-05 12:36
Walter Sylwia
36.83KB
pdf Regulamin organizacyjny MOPS Tychy - zmiana 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1452
16-05-05 12:36
Walter Sylwia
40.56KB
pdf Regulaminu organizacyjny MOPS Tychy - tekst jednolity
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2400
16-05-05 12:34
Walter Sylwia
104.08KB
pdf Statut MOPS Tychy - zmiana 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1627
16-05-05 12:33
Walter Sylwia
97.12KB
pdf Statut MOPS Tychy - tekst jednolity
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1948
16-05-05 12:32
Walter Sylwia
121.87KB

Rejestr zmian strony Status prawny

Podmiot udostępniający informację
MOPS Tychy
Pierwsza publikacja
Wieszczek Witold 2016-03-14 08:42:22
Aktualizacja publikacji
Walter Sylwia 2023-01-31 13:48:10
Wytworzenie publikacji
Walter Sylwia 2023-01-31 13:48:02
Zatwierdzenie
Walter Sylwia 2023-01-31 13:48:02
Rejestr zmian