Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

DLA OFIAR WOJNY W UKRAINIE

 

TYTUŁ PROJEKTU

USŁUGI SPOŁECZNE NA RZECZ OGRANICZANIA SKUTKÓW KRYZYSU WYWOŁANEGO KONFLKTEM ZBROJNYM  NA TERYTORIUM UKRAINY – GMINA MIASTA TYCHY, cz.1.

Projekt poszerza ofertę pomocową MOPS Tychy o usługi społeczne adresowane do ukraińskich uchodźców,  poprzez wsparcie ich  w procesie adaptacji do nowych warunków życia na uchodźctwie, minimalizowanie objawów traumy. Projekt rozwija jakość usług świadczonych przez MOPS Tychy przez rozwój kompetencji pracowników socjalnych ośrodka.

Zadania projektu ukierunkowane będą na działania służące osadzeniu uchodźców w kulturze miasta i regionu, zapewnienie opieki  dzieciom w wieku  szkolnym, możliwości aktywnego spędzania czasu, rozwinie kompetencji pracowników socjalnych pierwszego kontaktu. Usługi realizowane będą w grupie społecznej ukraińskich uchodźców i w grupie  pracowników socjalnych pierwszego kontaktu, zgodnie z zakresem określonym w umowie na udział w projekcie, dostosowane do potrzeb i możliwości uczestnika.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Miasta Tychy, poprzez realizację usług społecznych z zakresu wsparcia rodziny z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej, w okresie od 19 września 2022 do 30 czerwca 2023 roku.

 FORMY WSPARCIA.

 opieka  nad dziećmi uchodźców w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w szkole ( ferie zimowe 2023)

 opieka nad dziećmi uchodźców w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w szkole, realizowana w formie śródrocznych zajęć pozalekcyjnych, do czerwca 2023r.

 piknik uczestników projektu i ich otoczenia,

 jednodniową wycieczka tematyczną dla dzieci i ich rodzin,

 spotkania grupy wsparcia dla dorosłych uciekających z Ukrainy,

 opieka dla dzieci na czas udziału rodzica/opiekuna w spotkaniu grupy wsparcia,

 terapia psychologiczna dzieci,

 poradnictwo psychologiczne dla rodziców/opiekunów dzieci.

WARTOŚĆ PROJEKTU - 459 169,85 ZŁ

DOFINANSOWANIE UNII EUROPEJSKIEJ - 390 294,37 ZŁ

WKŁAD WŁASNY GMINY TYCHY - 68 875,48 ZŁ

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
Format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf KLAUZULA - Ukraina.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
23-01-03 09:26
Kasprzyk Paweł
65.65KB
pdf SKIEROWANIE DO PROJEKTU.doc.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
22-12-30 09:17
Kasprzyk Paweł
310.07KB
pdf OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
22-12-20 09:37
Kasprzyk Paweł
163.47KB

Rejestr zmian strony DLA OFIAR WOJNY W UKRAINIE

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kasprzyk Paweł 2022-12-20 09:23:16
Aktualizacja publikacji
Kasprzyk Paweł 2022-12-20 09:23:21
Wytworzenie publikacji
Kasprzyk Paweł 2022-12-20 09:23:16
Zatwierdzenie
Kasprzyk Paweł 2022-12-20 09:23:16
Rejestr zmian