Przejdź do treści
 • BiP
 • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

 

Zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej

 2. przygotowywanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku

 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu

 4. zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej

 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających

 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej

 7. przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej

Dział Pieczy Zastępczej

ul. Andersa 6a
tel/fax 32 326-43-92

godz otwarcia:

pn. - śr. 7.30 – 15.30
czw. -7.30 – 17.30
pt. - 7.30 – 13.30

 

Zadania Działu:

 • kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej - przeprowadzanie badań psychologicznych i pedagogicznych oraz analizy dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

 • szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

 • zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym poradnictwa specjalistycznego

 • prowadzenie działalność diagnostyczno-konsultacyjnej

 • prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych 

 

Rejestr zmian strony Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Pierwsza publikacja
Wieszczek Witold 2016-03-14 08:57:29
Aktualizacja publikacji
Seidel Ania 2021-02-10 11:59:29
Wytworzenie publikacji
Seidel Ania 2021-02-10 11:59:23
Zatwierdzenie
Seidel Ania 2021-02-10 11:59:23
Rejestr zmian