Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

 

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż wypłata dodatków dla gospodarstw domowych rozpocznie się z dniem 25 listopada 2022 r.

 

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

 

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wprowadza dodatek dla gospodarstw domowych, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 

1) kocioł na paliwa stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym albo innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

 

Dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:

 

1) 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

 

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

 

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

 

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

Ważne!!!

 

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

 

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą ( gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące ( gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

 

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw zamieszkujących pod tym adresem.

 

 

Wniosek o wypłatę dla gospodarstw domowych składa się w terminie do 30 listopada 2022 r.

 

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

 

- tradycyjnie papierowo

 

Przyznanie dodatku dla gospodarstwa domowego nie wymaga decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

 

Formularze są dostępne w punkcie obsługi klienta Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach przy ul. Barona 30 (punkt obsługi klienta - wejście z zewnątrz budynku od strony salonu samochodowego) oraz na stronie internetowej MOPS w zakładce WNIOSEK DO POBRANIAlink zewnętrzny.

PROSIMY O PRAWIDŁOWE I UWAŻNE WYPEŁNIENIE WNIOSKU ORAZ O WPISANIE ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ, na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku  oraz NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf wniosek o wyplate dodatku pellet gaz lpg olej drewno-1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
23-01-20 12:57
Bojarska Barbara
161.36KB

Rejestr zmian strony DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Podmiot udostępniający informację
DSR
Pierwsza publikacja
Bojarska Barbara 2022-11-03 11:58:09
Aktualizacja publikacji
Bojarska Barbara 2022-11-03 11:58:13
Wytworzenie publikacji
Bojarska Barbara 2022-11-03 11:58:09
Zatwierdzenie
Bojarska Barbara 2022-11-03 11:58:09
Rejestr zmian