Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Terminy wypłat świadczeń

PLAN WYPŁAT ZASIŁKÓW NA WRZESIEŃ 2021R.

Przekazy pocztowe:

10.09.2021r. i 20.09.2021r. (ZASIŁKI: CELOWE, OKRESOWE, STAŁE, ŚWIADCZENIA Z PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”: A-Ż)

W Oddziałach Banku PeKaO SA w Tychach przy:
ul. Wyszyńskiego 27,
al. Niepodległości 35

16.09.2021r. (ZASIŁKI: CELOWE, OKRESOWE, STAŁE: A-Ż)

27.09.2021r. (ŚWIADCZENIA Z PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”, ZASIŁKI CELOWE: A-K)

28.09.2021r. (ŚWIADCZENIA Z PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”, ZASIŁKI CELOWE: L)

Zasiłki wypłacane w kasie Banku Pekao SA pozostają do odbioru
w Oddziałach w/w Banku
odpowiednio: do 12.10.2021r.; 19.10.2021r.; 22.10.2021r.

Przelewy
na konta:

06.09.2021r. (ZASIŁKI: CELOWE: A-Ż)

14.09.2021r. (ZASIŁKI STAŁE: A-Ż)

16.09.2021r. (ZASIŁKI: CELOWE, OKRESOWE: A-Ż)

27.09.2021r. (ŚWIADCZENIA Z PROGRAMU
„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
A-K, ZASIŁKI CELOWE)

28.09.2021r. (ŚWIADCZENIA Z PROGRAMU
„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
L)


Zgodnie z wytycznymi DKK, listy wypłat w/w zasiłków (wszystkie formy wypłaty) są zamykane i przekazywane do realizacji na dwa dni przed terminami wypłat.

 

 

PLAN WYPŁAT ZASIŁKÓW NA PAŹDZIERNIK 2021R.

Przekazy pocztowe:

08.10.2021r. i 20.10.2021r. (ZASIŁKI: CELOWE, OKRESOWE, STAŁE, ŚWIADCZENIA Z PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”: A-Ż)

W Oddziałach Banku PeKaO SA w Tychach przy:
ul. Wyszyńskiego 27,
al. Niepodległości 35

15.10.2021r. (ZASIŁKI: CELOWE, OKRESOWE, STAŁE: A-Ż)

25.10.2021r. (ŚWIADCZENIA Z PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”, ZASIŁKI CELOWE: A-K)

26.10.2021r. (ŚWIADCZENIA Z PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”, ZASIŁKI CELOWE: L)

Zasiłki wypłacane w kasie Banku Pekao SA pozostają do odbioru
w Oddziałach w/w Banku
odpowiednio: do 09.11.2021r.; 19.11.2021r.; 22.11.2021r.

Przelewy
na konta:

06.10.2021r. (ZASIŁKI: CELOWE: A-Ż)

14.10.2021r. (ZASIŁKI STAŁE: A-Ż)

15.10.2021r. (ZASIŁKI: CELOWE, OKRESOWE: A-Ż)

25.10.2021r. (ŚWIADCZENIA Z PROGRAMU
„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
A-K, ZASIŁKI CELOWE)

26.10.2021r. (ŚWIADCZENIA Z PROGRAMU
„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
L)


Zgodnie z wytycznymi DKK, listy wypłat w/w zasiłków (wszystkie formy wypłaty) są zamykane i przekazywane do realizacji na dwa dni przed terminami wypłat

 

PLAN WYPŁAT ZASIŁKÓW NA LISTOPAD 2021R.

Przekazy pocztowe:

10.11.2021r. i 19.11.2021r. (ZASIŁKI: CELOWE, OKRESOWE, STAŁE, ŚWIADCZENIA Z PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”: A-Ż)

W Oddziałach Banku PeKaO SA w Tychach przy:
ul. Wyszyńskiego 27,
al. Niepodległości 35

16.11.2021r. (ZASIŁKI: CELOWE, OKRESOWE, STAŁE: A-Ż)

25.11.2021r. (ŚWIADCZENIA Z PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”, ZASIŁKI CELOWE: A-K)

26.11.2021r. (ŚWIADCZENIA Z PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”, ZASIŁKI CELOWE: L)

Zasiłki wypłacane w kasie Banku Pekao SA pozostają do odbioru
w Oddziałach w/w Banku
odpowiednio: do 10.12.2021r.; 15.12.2021r.; 16.12.2021r.

Przelewy
na konta:

08.11.2021r. (ZASIŁKI: CELOWE: A-Ż)

12.11.2021r. (ZASIŁKI STAŁE: A-Ż)

16.11.2021r. (ZASIŁKI: CELOWE, OKRESOWE: A-Ż)

25.11.2021r. (ŚWIADCZENIA Z PROGRAMU
„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
A-K, ZASIŁKI CELOWE)

26.11.2021r. (ŚWIADCZENIA Z PROGRAMU
„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
L)


Zgodnie z wytycznymi DKK, listy wypłat w/w zasiłków (wszystkie formy wypłaty) są zamykane i przekazywane do realizacji na dwa dni przed terminami wypłat.

 

 

PLAN WYPŁAT ZASIŁKÓW NA GRUDZIEŃ 2021R.

Przekazy pocztowe:

10.12.2021r. i 20.12.2021r. (ZASIŁKI: CELOWE, OKRESOWE, STAŁE, ŚWIADCZENIA Z PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”: A-Ż)

W Oddziałach Banku PeKaO SA w Tychach przy:
ul. Wyszyńskiego 27,
al. Niepodległości 35

16.12.2021r. (ZASIŁKI: CELOWE, OKRESOWE, STAŁE: A-Ż)

21.12.2021r. (ŚWIADCZENIA Z PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”, ZASIŁKI CELOWE: A-K)

22.12.2021r. (ŚWIADCZENIA Z PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”, ZASIŁKI CELOWE: L)

Zasiłki wypłacane w kasie Banku Pekao SA pozostają do odbioru
w Oddziałach w/w Banku
do 27.12.2021r.

Przelewy
na konta:

06.12.2021r. (ZASIŁKI: CELOWE: A-Ż)

14.12.2021r. (ZASIŁKI STAŁE: A-Ż)

16.12.2021r. (ZASIŁKI: CELOWE, OKRESOWE: A-Ż)

21.12.2021r. (ŚWIADCZENIA Z PROGRAMU
„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
A-K, ZASIŁKI CELOWE)

22.12.2021r. (ŚWIADCZENIA Z PROGRAMU
„POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
L)


Zgodnie z wytycznymi DKK, listy wypłat w/w zasiłków (wszystkie formy wypłaty) są zamykane i przekazywane do realizacji na dwa dni przed terminami wypłat.


 

 

 

 

 

Rejestr zmian strony Terminy wypłat świadczeń

Podmiot udostępniający informację
Woźniak Dorota
Pierwsza publikacja
Wieszczek Witold 2016-03-14 08:45:04
Aktualizacja publikacji
Woźniak Dorota 2021-09-21 11:11:47
Wytworzenie publikacji
Woźniak Dorota 2021-09-21 11:11:26
Zatwierdzenie
Woźniak Dorota 2021-09-21 11:11:26
Rejestr zmian