Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Archiwum

Postępowania prowadzone przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach
Przedmiot postępowania Numer postępowania Termin skł. ofert
Informacja o wynikach postępowania. Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
DZP/341/51/20/R 2020-12-30
Informacja o wynikach postępowania. Świadczenie usług schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Tychy w 2021 roku
DZP/341/48/20/R 2020-12-21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o wynikach postępowania. Informacja z otwarcia ofert. Zmiana treści SIWZ. Świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
DZP/341/8/20/U 2020-12-23
Informacja o wynikach postępowania. Dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
DZP/341/46/20/R 2020-12-17
Informacja o ponownym wyborze oferty. Informacja o wynikach postępowania. Dostawa urządzeń gastronomicznych
DZP/341/45/20/R 2020-12-14
Informacja o wynikach postępowania. Dostawa oleju opałowego na potrzeby ogrzewania budynku Noclegowni Miejskiej oraz budynku Środowiskowego Domu Samopomocy ’’MOZAIKA’’ w Tychach
DZP/341/44/20/R 2020-12-14
Informacja o wynikach postępowania. Dostawa gorących posiłków dla Noclegowni Miejskiej w Tychach
DZP/341/43/20/R 2020-12-11
Informacja o wynikach postępowania. Dostawa artykułów higienicznych oraz sprzętu do dezynfekcji
DZP/341/40/20/R 2020-12-10
Informacja o wynikach postępowania. Świadczenie usług pogrzebowych na terenie Miasta Tychy zlecanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach w 2021 roku
DZP/341/41/20/R 2020-12-11
Informacja o udzieleniu zamówienia. Informacja o wynikach postępowania. Informacja z otwarcia ofert. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
DZP/341/7/20/U 2020-12-10
Informacja o udzieleniu zamówienia. Informacja o wynikach postępowania. Informacja z otwarcia ofert. Przeprowadzenie kursu obsługi komputera oraz kursu fotografii dla osób w wieku 60+ korzystających z Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Klubu Seniora
DZP/341/5/20/U-EFS 2020-12-09
Informacja o wynikach postępowania. Dostawa drobnego wyposażenia
DZP/341/37/20/R 2020-11-20
Informacja o wynikach postępowania. Dostawa sprzętu audio, RTV i AGD
DZP/341/34/20/R 2020-11-17
Unieważnienie postępowania. W załączeniu odpowiedzi na pytania cz. 2 (zmiana terminu składania ofert). W załączeniu odpowiedzi na pytania. Dostawa 9-osobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
DZP/341/33/20/R 2020-11-12
Informacja o wynikach postępowania. Dostawa wyposażenia rehabilitacyjno - medycznego
DZP/341/32/20/R 2020-11-06
Informacja o wynikach postępowania. Dostawa wyposażenia meblowego
DZP/341/31/20/R 2020-11-04
Informacja o wynikach postępowania. Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert. Dostawa sprzętu i wyposażenia ogrodowego
DZP/341/29/20/R 2020-10-29
Informacja o wynikach postępowania. Odpowiedzi na pytania. Dostawa urządzeń i sprzętu gastronomicznego
DZP/341/28/20/R 2020-10-28
Informacja o wynikach postępowania. Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert. Dostawa urządzeń pralniczych
DZP/341/25/20/R 2020-10-22
Ogłoszenie wyników postępowania. Zmiana treści Ogłoszenia. Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego
DZP/341/26/20/R 2020-10-23
Ogłoszenie wyników postępowania. Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/23/20/R 2020-09-16
Ogłoszenie wyników postępowania. Zmiana treści Ogłoszenia. Dostawa i montaż mebli dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/20/20/R 2020-07-29
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Ogłoszenie wyników postępowania. Informacja z otwarcia ofert. Zmiana treści SIWZ. Zmiana treści ogłoszenia. 10.07.2020 r. 9:30 - sesja otwarcia ofert on-line. Zmiana treści SIWZ. Malowanie oraz remont posadzek w pomieszczeniach należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
DZP/341/4/20/U 2020-07-10
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Zaprojektowanie oraz wykonanie rozbudowy sieci strukturalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/9/20/R 2020-05-20
Informacja o udzieleniu zamówienia. Ogłoszenie wyników postępowania. Informacja z otwarcia ofert. Prowadzenie zajęć i warsztatów aktywizujących dla osób w wieku 60+ korzystających z Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Klubu Seniora.
DZP/341/3/20/U-EFS 2020-04-09
Informacja o udzieleniu zamówienia. Ogłoszenie wyników postępowania dot. części 1. Ogłoszenie wyników postępowania dot. części 2. Informacja z otwarcia ofert. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Informacja. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, treningów umiejętności społecznych i zajęć muzykoterapii dla mieszkańców miasta Tychy w wieku 60+.
DZP/341/2/20/U-EFS 2020-03-19
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Przygotowanie i dostarczanie całodniowego wyżywienia dla niesamodzielnych osób powyżej 60 roku życia, korzystających z mieszkań chronionych w Centrum Usług Społecznościowych w Tychach.
DZP/341/8/20/EFS-R 2020-03-12
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług opiekuńczych dla niesamodzielnych mieszkańców miasta Tychy korzystających z mieszkań chronionych w Centrum Usług Społecznościowych.
DZP/341/1/20/U-EFS 2020-02-27
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/1/20/R 2020-01-24
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Dostawa oleju opałowego na potrzeby ogrzewania budynku Noclegowni Miejskiej oraz budynku Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.
DZP/341/46/19/R 2019-12-20
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Zmiana treści OGŁOSZENIA- cz. 2. Odpowiedzi na pytania- cz. 2. Zmiana treści OGŁOSZENIA. Odpowiedzi na pytania. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/11/19/U 2019-12-20
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/10/19/U 2019-12-12
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Zmiana treści SIWZ 11.12.2019 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11.12.2019 r. Zmiana treści SIWZ. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Odpowiedzi na pytania. Świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/9/19/U 2019-12-12
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Dostawa gorących posiłków dla Noclegowni Miejskiej w Tychach.
DZP/341/45/19/R 2019-12-06
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/8/19/U 2019-12-05
Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach osobom uprawnionym, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na platformie zakupowej Odnośnik do platformy w załączniku poniżej.
DZP/341/7/19/U 2019-12-09
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Świadczenie usług pogrzebowych na terenie Miasta Tychy zlecanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach w 2020 roku.
DZP/341/42/19/R 2019-11-28
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Świadczenie usług schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Tychy w 2020 roku.
DZP/341/43/19/R 2019-11-29
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Dostawa i montaż mebli dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
DZP/341/6/19/U 2019-11-25
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. INFORMACJA DOT. WYNIKÓW POSTĘPOWANIA (CZĘŚĆ 2,3,4,5). INFORMACJA DOT. WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - CZĘŚĆ 1/ODRZUCENIE OFERTY W CZĘŚCI 1/ UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - CZĘŚĆ 6. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Odpowiedzi na zapytania w sprawie treści SIWZ. Zmiana treści SIWZ. Zmiana treści Ogłoszenia oraz zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia. Dostawa wyposażenia do Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach.
DZP/341/5/19/U-EFS 2019-10-03
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Dostawa mebli stanowiących wyposażenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach.
DZP/341/3/19/U-EFS 2019-09-26
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Dostawa mebli stanowiących wyposażenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach.
DZP/341/2/19/U-EFS 2019-09-17
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTEPOWANIA."Opieka wytchnieniowa - edycja 2019 dla członków rodzin lub opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - mieszkańców miasta Tychy".
DZP/341/35/19/R 2019-09-02
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Prace remontowe w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/33/19/R 2019-08-14
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Prace remontowe w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/31/19/R 2019-07-09
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. INFORMACJA DOT. TERMINU SKŁADANIA OFERT- w załączeniu. Dostawa gorących posiłków dla Noclegowni Miejskiej w Tychach.
DZP/341/30/19/R 2019-06-21
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla potrzeb uczestniczki projektu ,, Pasja życia'' oraz certyfikacja uzyskanych kwalifikacji zgodnie z zapisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
DZP/341/28/19/EFS-R 2019-05-09
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Przeprowadzenie dla potrzeb uczestniczki projektu kursu języka angielskiego przygotowującego do egzaminu w formie zajęć grupowych lub indywidualnych oraz certyfikacja uzyskanych kwalifikacji.
DZP/341/27/19/EFS-R 2019-04-29
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/25/19/R 2019-04-17
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. OGŁOSZENIA - SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU. Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/23/19/R 2019-04-12
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Zaprojektowanie oraz wykonanie rozbudowy sieci strukturalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/22/19/R 2019-04-11
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. OGŁOSZENIA - SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU. Usługa całodobowego monitoringu funkcji życiowych i aktywności, tzw. teleopieki, dla 36 niesamodzielnych mieszkańców miasta Tychy w wieku 60+.
DZP/341/21/19/R-EFS 2019-04-09
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Organizacja i realizacja 2 jednodniowych wycieczek na terenie województwa śląskiego
DZP/341/20/19/EFS-R 2019-04-03
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla potrzeb uczestniczki projektu ,,Pasja życia" oraz certyfikacja uzyskanych kwalifikacji zgodnie z zapisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
DZP/341/17/19/EFS-R 2019-03-25
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Działu Pieczy Zastępczej.
DZP/341/16/19/R 2019-03-14
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. Organizacja i realizacja 2 jednodniowych wycieczek na terenie województwa śląskiego
DZP/341/15/19/EFS-R 2019-03-14
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. Przeprowadzenie dla potrzeb uczestniczki projektu kursu języka angielskiego na poziomie A1/A2, w formie zajęć grupowych oraz certyfikacja uzyskanych kwalifikacji zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
DZP/341/13/19/EFS-R 2019-02-26
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Opracowanie i realizacja programów szkoleniowych z zakresu usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych 60+ przez ich sąsiadów i faktycznych opiekunów oraz prowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów faktycznych.
DZP/341/11/19/R-EFS 2019-02-15
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - w załączeniu. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W.S. TREŚCI OGŁOSZENIA - SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU. Opracowanie i realizacja programów szkoleniowych z zakresu usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych 60+ przez ich sąsiadów i faktycznych opiekunów oraz prowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów faktycznych.
DZP/341/4/19/R-EFS 2019-01-25
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/3/19/R 2019-01-23
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach w 2019 roku.
DZP/341/53/18/R 2019-01-02
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Dostawa gorących posiłków dla Noclegowni Miejskiej w Tychach.
DZP/341/51/18/R 2018-12-20
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji dla osób powyżej 60 roku życia, mieszkańców miasta Tychy - uczestników projektu: "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie".
DZP/341/4/18/U-EFS 2018-12-21
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/3/18/U 2018-12-17
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Przeprowadzenie dla potrzeb uczestników projektu kursu języka angielskiego na poziomie A1.2 oraz certyfikacja uzyskanych kwalifikacji zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
DZP/341/49/18/R-EFS 2018-12-14
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - CZĘŚĆ 1. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób powyżej 60 roku życia, mieszkańców miasta Tychy - uczestników projektu: "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie".
DZP/341/2/18/U-EFS 2018-12-11
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Dostawa oleju opałowego na potrzeby ogrzewania budynku Noclegowni Miejskiej oraz budynku Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.
DZP/341/47/18/R 2018-12-04
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu.Świadczenie usług pogrzebowych na terenie Miasta Tychy zlecanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach w 2019 roku. - W załączeniu zmiana postanowień umowy oraz nowy formularz oferty.
DZP/341/46/18/R 2018-11-30
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Świadczenie usług schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Tychy w 2019 roku.
DZP/341/45/18/R 2018-11-29
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Transport dokumentacji archiwum zakładowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/44/18/R 2018-11-19
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/42/18/R 2018-10-18
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. OGŁOSZENIA WRAZ Z INFORMACJĄ O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - TJ. 12.10.2018 GODZ. 8:30 - SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU. Usługa całodobowego monitoringu funkcji życiowych i aktywności tzw. teleopieki, dla 20 niesamodzielnych mieszkańców miasta Tychy w wieku 60+.
DZP/341/40/18/R-EFS 2018-10-09
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Prace remontowe w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
DZP/341/39/18/R 2018-10-02
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Dostawa i montaż nowych regałów stacjonarnych na potrzeby wyposażenia archiwum zakładowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
DZP/341/36/18/R 2018-09-13
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Opracowanie programu i poprowadzenie warsztatów w ramach wyjazdu szkoleniowego dla rodzin zastępczych MOPS Tychy - uczestników projektu "Pasja życia".
DZP/341/34/18/R-EFS 2018-08-31
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Opracowanie programu i poprowadzenie warsztatów w ramach obozu terapeutyczno - edukacyjnego dla rodzin z problemami wychowawczymi, korzystających z MOPS – uczestników projektu „Pasja życia”
DZP/341/32/18/R-EFS 2018-08-17
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Opracowanie programu i poprowadzenie warsztatów w ramach wyjazdu szkoleniowego dla rodzin zastępczych MOPS Tychy – uczestników projektu „Pasja życia”.
DZP/341/33/18/R-EFS 2018-08-17
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Usługa transportu dla dwóch grup - uczestników projektu "Pasja życia"
DZP/341/31/18/R-EFS 2018-08-17
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla potrzeb uczestniczki projektu „Pasja życia” oraz certyfikacja uzyskanych kwalifikacji zgodnie z zapisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
DZP/341/26/18/EFS-R 2018-07-09
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Organizacja i realizacja 2 jednodniowych wycieczek na terenie województwa śląskiego w lipcu i październiku 2018 r.
DZP/341/27/18/EFS-R 2018-07-09
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie uczestników projektu "Pasja życia"
DZP/341/25/18/R-EFS 2018-06-28
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Organizacja dwóch jednodniowych wycieczek dla wychowanków "BAZY" Placówki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/23/18/R 2018-05-28
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Organizacja i poprowadzenie obozu terapeutyczno - edukacyjnego dla rodzin z problemami wychowawczymi, korzystających z MOPS – uczestników projektu „Pasja życia”. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
DZP/341/17/18/EFS-R 2018-05-14
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Organizacja i poprowadzenie wyjazdu szkoleniowego dla rodzin zastępczych MOPS Tychy – uczestników projektu „Pasja życia”. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
DZP/341/18/18/EFS-R 2018-05-14
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Przeprowadzenie dla potrzeb uczestniczki projektu kursu przygotowującego do egzaminu FCE z języka angielskiego oraz certyfikacja uzyskanych kwalifikacji zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r . o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
DZP/341/20/18/EFS-R 2018-05-10
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Przeprowadzenie dla potrzeb uczestniczki projektu kursu przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy kategorii „B” oraz certyfikacja uzyskanych kwalifikacji zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r . o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
DZP/341/21/18/EFS-R 2018-05-10
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Organizacja i realizacja 2 jednodniowych wycieczek na terenie województwa śląskiego, w maju i październiku 2018 r.
DZP/341/22/18/EFS-R 2018-05-10
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego wyprodukowanego w 2018 roku dla Noclegowni Miejskiej w Tychach.
DZP/341/19/18/R 2018-04-30
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Przeprowadzenie dla potrzeb uczestniczki projektu kursu przygotowującego do egzaminu FCE z języka angielskiego oraz certyfikacja uzyskanych kwalifikacji zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r . o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, od kwietnia 2018 do grudnia 2018.
DZP/341/13/18/EFS-R 2018-04-16
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Przeprowadzenie dla potrzeb uczestniczki projektu kursu przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy kategorii „B” oraz certyfikacja uzyskanych kwalifikacji zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r . o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, od kwietnia 2018 do grudnia 2018.
DZP/341/14/18/EFS-R 2018-04-16
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Organizacja i realizacja 2 jednodniowych wycieczek na terenie województwa śląskiego, w maju i październiku 2018 r.
DZP/341/15/18/EFS-R 2018-04-16
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZENIU. Usługi doradcze w zakresie przygotowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do stosowania przepisów wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
DZP/341/12/18/R 2018-03-26
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/11/18/R 2018-03-22
ROZEZNANIE CENOWE RYNKU
DZP/341/1/18 2018-03-14
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Przeprowadzenie dla potrzeb uczestników projektu kursu języka angielskiego A0/A1 oraz certyfikacja uzyskanych kwalifikacji zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
DZP/341/10/18/EFS-R 2018-03-21
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Poprowadzenie warsztatów aktorskich dla potrzeb osób niepełnosprawnych korzystających ze Środowiskowych Domów Samopomocy będących uczestnikami projektu oraz wystawienie przedstawienia teatralnego będącego produktem tych warsztatów.
DZP/341/8/18/EFS-R 2018-02-28
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Opracowanie programów i poprowadzenie dla rodzin zastępczych, wychowanków w procesie usamodzielnienia, rodzin z problemami wychowawczymi, korzystających z MOPS – treningów umiejętności społecznych, warsztatów, grup wsparcia, sesji coachingu, w łącznym wymiarze 314 godzin, w okresie od marca 2018 do grudnia 2019 r.
DZP/341/5/18/EFS-R 2018-02-21
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Poprowadzenie dla rodziców dziecka z niepełnosprawnością - konsultacji psychologa, opracowanie programu i poprowadzenie warsztatów rozwoju osobistego, grupy wsparcia oraz terapii metodą SI dziecka z niepełnosprawnością, w łącznym wymiarze 268 godzin, w okresie od marca 2018 do grudnia 2019 r.
DZP/341/6/18/EFS-R 2018-02-21
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - W ZAŁĄCZENIU. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZENIU. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - W ZAŁĄCZENIU. PRZEDŁUŻENIE TERMINU - W ZAŁĄCZENIU. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZENIU. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
DZP/341/7/17/U 2017-12-22
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZENIU. Dostawa gorących posiłków dla Noclegowni Miejskiej w Tychach.
DZP/341/31/17/R 2017-12-20
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZENIU. Dostawa oleju opałowego na potrzeby ogrzewania budynku Noclegowni Miejskiej oraz budynku Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.
DZP/341/32/17/R 2017-12-20
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Świadczenie usług schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Tychy w 2018 roku.
DZP/341/29/17/R 2017-12-15
Informacja o udzieleniu zamówienia - w załączeniu. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - w załączeniu. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/6/17/U 2017-12-05
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - w załączonym pliku. -OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZONYM PLIKU. Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach osobom uprawnionym, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2017 poz. 1769 ze zm.)
DZP/341/2/17/U 2017-11-20
Ogłoszenie wyników - w załączeniu.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu.
DZP/341/25/17/R 2017-10-23
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZNIKU Dostawa samochodu 9-osobowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tychach.
DZP/341/23/17/R 2017-09-15
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Aranżacja i wyposażenie w meble Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Filia przy ul. Katowickiej 229 w Tychach.
DZP/341/22/17/R 2017-09-14
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu.Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
DZP/341/21/17/R 2017-09-01
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego spotkania edukacyjno - warsztatowego dla rodzin pełniących pieczę zastępczą - uczestników projektu "Moja droga do..."
DZP/341/19/17/EFS-R 2017-08-11
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach".
DZP/341/1/17/U 2017-07-27
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. Przedmiotem zamówienia jest Organizacja i poprowadzenie obozu terapeutyczno - edukacyjnego dla rodzin z problemami wychowawczymi, korzystających z MOPS - uczestników projektu "Moja droga do...".
DZP/341/18/17/R-EFS 2017-07-14
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. Organizacja i poprowadzenie obozu terapeutyczno - edukacyjnego dla rodzin z problemami wychowawczymi, korzystających z MOPS - uczestników projektu "Moja droga do...".
DZP/341/17/17/R-EFS 2017-06-26
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZENIU. Przedmiotem zamówienia jest organizacja czterech jednodniowych wycieczek dla wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/13/17/R 2017-05-24
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTEPOWANIA PYTANIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI - W ZAŁĄCZENIU Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie trzydniowego wyjazdu szkoleniowego dla rodzin zastępczych - uczestników projektu "Moja droga do..."
DZP/341/11/17/R 2017-05-08
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedłożenia wstępnej oferty cenowej na organizację wyjazdu szkoleniowego dla rodzin zastępczych - uczestników projektu "Moja droga do...."
DZP/341/11/17/R 2017-04-10
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/3/17/R 2017-01-23
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Przedmiotem zmówienia jest przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków - zup dla Noclegowni Miejskiej w Tychach, przy ul. Mikołowskiej 122.
DZP/341/30/16/R 2016-12-29
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego dla Noclegowni Miejskiej w Tychach , przy ul. Mikołowskiej 122 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Tychach, przy ul. Mikołowskiej 122.
DZP/341/31/16/R 2016-12-29
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - w załączeniu OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/4/16/U 2016-12-27
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku bezdomnym kobietom z terenu Miasta Tychy w 2017 r.
DZP/341/27/16/R 2016-12-20
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, przy ul. Budowlanych 59 oraz Działu Świadczeń Rodzinnych w Tychach, przy ul. Barona 30 w 2017 roku
DZP/341/28/16/R 2016-12-20
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/29/16/R 2016-12-20
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA, INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 15.12.2016 R., Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach osobom uprawnionym, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.)
DZP/341/3/16/U 2016-12-15
Świadczenie usług pogrzebowych na terenie Miasta Tychy zlecanych przez MOPS w Tychach w 2017 r. w następującym zakresie: 1. Pochówek tradycyjny 2. Pochówek z kremacją zwłok 3. Pochówek urnowy dzieci martwo urodzonych OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA – w załączeniu
DZP/341/26/16/R 2016-11-25
4. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 2 3.OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 2. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - w załączeniu 1. Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach osobom uprawnionym, zgodnie z ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.)
DZP/341/2/16/U 2016-11-28
Udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku bezdomnym kobietom z terenu Miasta Tychy. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZENIU
DZP/341/22/16/R 2016-07-05
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i realizowania przekazów pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 poz. 1529) OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZENIU
DZP/341/21/16/R 2016-06-30
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach UWAGA: Zmiana terminu składania ofert: 21.06.2016 godz. 8:30 UWAGA: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
DZP/341/1/16/U 2016-06-21
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, przy ul Budowlanych 59 oraz Działu Świadczeń Rodzinnych w Tychach, przy ul. Barona 30.
DZP/341/19/16/R 2016-04-21
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, przy ul. Budowlanych 59 oraz Działu Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Barona 30 w Tychach.
DZP/341/17/16/R 2016-04-11