Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Aktualności

 

Nowe stawki świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 roku

 Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 listopada 2022 roku  w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego od stycznia 2023 roku  wysokość świadczenia będzie wynosić 2458 złotych miesięcznie.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przeznaczone jest dla osób, które były zmuszone zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego co roku ulega podwyższeniu o wskaźnik waloryzacji. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wysokość świadczenia w tym roku wynosi 2458 złotych miesięcznie.

 

 

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż wypłata dodatków dla gospodarstw domowych rozpocznie się z dniem 25 listopada 2022 r.

 

DODATEK WĘGLOWY

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - dodatek węglowy wypłaca sie w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Uwaga!

Termin składania wniosków na nowy okres zasiłkowy

2022/2023:

fundusz alimentacyjny

zasiłek rodzinny

specjalny zasiłek opiekuńczy

 

od 1 lipca 2022r. w formie elektronicznej

od 1 sierpnia 2022r. w formie papierowej

 

Wzór wniosków dostępny tutaj

 

Zaświadczenia należy przedłożyć w oryginale a w przypadku pozostałych dokumentów kserokopię wraz z oryginałem do wglądu.

 

Z dniem 1 stycznia 2018r. Realizacja zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego została przekazana Wojewodom.

Oddział do spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego mieści się pod adresem:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Powstańców 41a
40 - 024 Katowice

Informujemy, iż obsługa klientów indywidualnych w sprawach dotyczących koordynacji świadczeń jest możliwa w pokoju 4.06 w dniach: poniedziałek, czwartek i piątek w godzinach od 8:30 do 14:30.

Natomiast obsługa telefoniczna jest możliwa w godzinach od 8:00 do 10:00 w dniach poniedziałek, czwartek i piątek pod numerami telefonów: 32 606 33 51, 32 606 33 52, 32 606 33 54, 32 606 33 55, 32 606 33 57, 32 606 33 58, 32 606 33 59, 32 606 33 61, 32 606 33 62, 32 606 33 63.

Więcej informacji dotyczących koordynacji świadczeń tutaj

  • Znaleziono 0 wiadomości.

Nie znaleziono wiadomości.

Rejestr zmian strony Aktualności

Podmiot udostępniający informację
dsr
Pierwsza publikacja
Wieszczek Witold 2016-03-18 09:22:10
Aktualizacja publikacji
Bojarska Barbara 2023-01-20 12:54:02
Wytworzenie publikacji
Bojarska Barbara 2023-01-20 12:53:59
Zatwierdzenie
Bojarska Barbara 2023-01-20 12:53:59
Rejestr zmian