Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA STRON W DZIALE REHABILITACJI MOPS TYCHY (środki z PFRON) - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KONTAKT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Dodatek gazowy

Refundacja podatku VAT dla gospodarstw ogrzewanych gazem.

 

Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego.

Gaz musi byż wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/domu. Nie ma refundacji VAT ceny gazu wykorzystywanego w kuchni ( do gotowania) i łazience (do podgrzewania wody).

Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  Można się o nią ubiegać  po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe.

Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.

Kto może ubiegać się o refundację?

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

  • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

W  przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

  • od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;

  • od 1 sierpnia 2023 do 29 lutego 2024 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku.

Wniosek o refundację

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

  • umowę z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne,

  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

Wnioski przyjmowane będą w formie tradycyjnej oraz elektronicznej przez ePuap.

Wnioski należy składać

w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, ul. Barona 30,

lub

przesłać pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychch, ulica Budowlanych 59, 43-100 Tychy;

lub

złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /mops_tychy/

Formularze są dostępne w punkcie obsługi klienta Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach przy ul. Barona 30 (punkt obsługi klienta - wejście z zewnątrz budynku od strony salonu samochodowego) oraz na stronie internetowej MOPS w zakładce WNIOSEK DO POBRANIA link zewnętrzny

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) (serwis zewnętrzny)

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
PDF wniosek dodatek gazowy.PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 337
23-01-20 12:47
Bojarska Barbara
1.04MB

Rejestr zmian strony Dodatek gazowy

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Bojarska Barbara 2023-01-20 12:39:33
Aktualizacja publikacji
Bojarska Barbara 2023-01-20 12:40:06
Wytworzenie publikacji
Bojarska Barbara 2023-01-20 12:39:33
Zatwierdzenie
Bojarska Barbara 2023-01-20 12:39:33
Rejestr zmian