Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Centrum Uslug Spolecznych- Mieszkania chronione

Centrum Usług Społecznych- Mieszkania chronione

 

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach realizuje projekt "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Centrum Usług Społecznych (CUS) ma na celu integrację lokalnego środowiska seniorów, poprawę funkcjonowania psychicznego, społecznego i fizycznego uczestników oraz zwiększenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej.
Celem projektu jest rozwój usług społecznych dedykowanych osobom niesamodzielnym ze względu na wiek oraz niepełnosprawność.
W ramach projektu między innymi utworzone zostały dwa mieszkania chronione pobytu stałego dla osób niesamodzielnych 60+ oraz mieszkania chronione pobytu czasowego (tzw. rotacyjne).
W mieszkaniach chronionych pobytu stałego dla osób niesamodzielnych przebywają obecnie 4 osoby.

Mieszkania chronione pobytu stałego oferują między innymi:
- 6 nowych miejsc w dwóch komfortowych mieszkaniach pobytu stałego, dla 6 osób, w tym między innymi: usługi opiekuńcze realizowane 7 dni w tygodniu, poradnictwo psychologiczne, treningi umiejętności społecznych, całodzienne wyżywienie, pracę socjalną.

Mieszkania chronione pobytu czasowego (tzw. rotacyjne) oferują między innymi:
- 4 nowe miejsca w pokojach 1 osobowych (pobyt od 7 do 21 dni) w tym: specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji realizowane 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu, całodzienne wyżywienie, pracę socjalną.

 Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym jest ustalona zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

  uchwała rady miasta- odpłatność

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian strony Centrum Uslug Spolecznych- Mieszkania chronione

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Pierwsza publikacja
Kroczek Agnieszka 2021-02-18 11:18:38
Aktualizacja publikacji
Kroczek Agnieszka 2021-02-18 11:18:41
Wytworzenie publikacji
Kroczek Agnieszka 2021-02-18 11:18:38
Zatwierdzenie
Kroczek Agnieszka 2021-02-18 11:18:38
Rejestr zmian