Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Zakres udzielanej pomocy

 

  • wzmocnienie funkcji rodziny
  • rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców
  • poszerzanie wiedzy z zakresu rozwoju i potrzeb dziecka
  • przeciwdziałanie zaniedbywaniu i krzywdzeniu dzieci
  • przeciwdziałanie przemocy w rodzinieintegracja lub reintegracja rodziny, w tym umożliwienie dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej powrotu do rodziny naturalnej
  • koordynacja, poradnictwo i informacja dla rodzin w ramach ustawy "Za Życiem"

Rejestr zmian strony Zakres udzielanej pomocy

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Pierwsza publikacja
Pruś Bożena 2017-11-14 11:25:19
Aktualizacja publikacji
Pruś Bożena 2017-11-14 11:25:30
Wytworzenie publikacji
Pruś Bożena 2017-11-14 11:25:19
Zatwierdzenie
Pruś Bożena 2017-11-14 11:25:19
Rejestr zmian