Przejdź do treści
 • BiP
 • język migowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Jak pomagamy

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W TYCHACH
ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W KOLEJNEJ EDYCJI GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

 Jeżeli doświadczasz lub doświadczałaś/łeś jakiejkolwiek formy przemocy, poszukujesz wsparcia, chcesz wyjść z izolacji, przyjdź na spotkanie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy.


Podczas spotkań będziesz mógł/mogła dowiedzieć się więcej o mechanizmach przemocy, sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach, podzielić się swoimi doświadczeniami  z osobami znajdującymi  się w podobnej sytuacji, nabrać sił do zmiany swojej sytuacji, wzmocnić poczucie własnej wartości.
Udział w grupie poprzedzony jest indywidualną konsultacją z psychologiem.
Spotkania rozpoczną się 14 września br., będą odbywać się co dwa tygodnie, we wtorki, od godziny 16.00 do 18.00  w Ośrodku Interwencji Kryzysowej  w Tychach przy ul. Nowokościelnej 27.

Uczestnictwo jest dobrowolne  i bezpłatne.                     .
Osoby zainteresowane uczestnictwem w grupie wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny  z psychologiem Magdaleną Kołodziej - Kwaśniak, numer telefonu:  32 227 05 75.

Spotkania odbywać się będą z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

 OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ZAPRASZA RÓWNIEŻ DO UDZIAŁU W GRUPIE WSPARCIA DLA OSÓB W KRYZYSIE

Jeżeli doświadczasz kryzysu, w Twoim życiu wydarzyło się coś trudnego i nie chcesz być z tym sam/sama przyjdź na spotkanie grupy wsparcia dla osób w kryzysie.

Podczas spotkań będziesz mógł/mogłaporozmawiać z osobami w podobnej sytuacji, podzielić sie własnymi doświadczeniami, otrzymać wsparcie emocjonalne, dowiedzieć się o sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odkryć swoje zasoby i nabrać sił do istotnych zmian w swoim życiu.

Spotkania rozpoczną się 10 września br., będą odbywać się co dwa tygodnie, w piątki, od godziny 16.00 do 18.00 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej   w Tychach przy ul. Nowokościelnej 27.

Udział w grupie poprzedzony jest indywidualną konsultacją z psychologiem. Osoby zainteresowane uczestnictwem w grupie wsparcia prosimy o kontakt z psychologiem OIK, numer telefonu: 32 227 05 75.

 

Porady psychologiczne

Pomoc psychologiczna udzielana jest w formie indywidualnej i grupowej.

Indywidualna pomoc psychologiczna obejmuje: informację, edukację, wsparcie i terapię krótkoterminową. Osoby doświadczające przemocy przygotowywane są do uczestnictwa w procedurach prawnych (przygotowanie do zeznań, przesłuchań itp.)

Grupowe formy pomocy psychologicznej obejmują:

 • grupę psychoedukacyjną dla osób doświadczających przemocy w rodzinie:

treningi umiejętności psychospołecznych, nakierowane na uzyskanie różnych umiejętności i uwzględniające problemy, jakie zostają zidentyfikowane u rodzin (np. radzenia sobie ze stresem, asertywnego zachowania i ochrony siebie, rozwiązywania konfliktów, poprawnego i skutecznego porozumiewania się, problematyki uzależnień w rodzinie);

 • grupę wsparcia dla osób doświadczajacych przemocy w rodzinie

 

Hostel

Hostel Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest przeznaczony do pobytu dla osób i ich dzieci, doświadczających przemocy w rodzinie i znajdujących się       w trudnych sytuacjach życiowych. 

Hostel realizuje swoje zadania poprzez:

 • udzielenie krótkotrwałego (do 3 miesięcy) schronienia,
 • opracowanie wspólnie z mieszkankami indywidualnego planu pomocy,
 • udzielenie pomocy psychologicznej,
 • objęcie pomocą w formie pracy socjalnej.

Hostel oferuje do dyspozycji mieszkanek:

 • pokoje kilkuosobowe z węzłem sanitarnym,
 • kuchnię do wspólnego użytku, pokój zabaw dla dzieci, pralnię, suszarnię,
 • ogród i plac zabaw dla dzieci

 

Telefon zaufania - Tyska Niebieska Linia

To telefon dla:

 • osób doznających przemocy w rodzinie,
 • osób stosujących przemoc wobec bliskich,
 • świadków przemocy domowej,
 • osób będących w innej sytuacji kryzysowej.

Zadaniem telefonu TYSKA NIEBIESKA LINIA jest:

 • informowanie jakiej formy pomocy może udzielić Ośrodek Interwencji Kryzysowej lub inne lokalne instytucje
 • motywowanie do podejmowania działań mających na celu przerwanie przemocy
 • udzielania wsparcia osobom dzwoniącym,
 • edukacja w zakresie zjawiska przemocy.

Tyska Niebieska Linia jest telefonem anonimowym, dzwoniący nie mają obowiązku podawać swoich danych a konsultanci nie mogą się tego domagać

Tyska Niebieska Linia

(32) 322 70 04

Czynny 7.00-19.00 ( w godzinach pracy specjalistów)

Rejestr zmian strony Jak pomagamy

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach
Pierwsza publikacja
Kołodziej-Kwaśniak Magdalena 2021-07-08 09:13:03
Aktualizacja publikacji
Kołodziej-Kwaśniak Magdalena 2021-07-08 09:13:13
Wytworzenie publikacji
Kołodziej-Kwaśniak Magdalena 2021-07-08 09:13:03
Zatwierdzenie
Kołodziej-Kwaśniak Magdalena 2021-07-08 09:13:03
Rejestr zmian