Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Warunki ubiegania się o pomoc

Warunkami udzielenia schronienia w Noclegowni Miejskiej w Tychach są:

  • posiadanie statusu osoby bezdomnej (wymeldowanie lub eksmisja ze stałego miejsca zameldowania),

  • posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub niezdolnej do pracy,

  • współpraca z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej,

  • podjęcie leczenia w przypadku osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych,

  • wykazywanie aktywnej postawy w poszukiwaniu pracy,

  • przestrzeganie regulaminu placówki.

Rejestr zmian strony Warunki ubiegania się o pomoc

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Wytrykus Gabrysia 2021-03-01 09:43:52
Aktualizacja publikacji
Wytrykus Gabrysia 2021-03-01 09:43:56
Wytworzenie publikacji
Wytrykus Gabrysia 2021-03-01 09:43:52
Zatwierdzenie
Wytrykus Gabrysia 2021-03-01 09:43:52
Rejestr zmian