Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Formy wsparcia

 

Konsultacje rodzinne/indywidualne

To jedno lub kilka spotkań mających na celu ustalenie obszaru, kierunku i formy pomocy. W trakcie tych spotkań przeprowadzany jest wywiad z rodziną, aby na tej podstawie wspólnie ustalić, na czym polega problem i jak można sobie z nim poradzić. Jest to pierwszy etap w udzielanej osobie/rodzinie pomocy.

Poradnictwo psychologiczne

W trakcie spotkań Klient pracuje nad zrozumieniem i radzeniem sobie z przeżywanymi emocjami, nad spojrzeniem na problemy z różnych perspektyw, nad poszukiwaniem rozwiązań i możliwych sposobów postępowania.

Poradnictwo pedagogiczne

Polega na wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz rozwijaniu ich kompetencji rodzicielskich w celu poprawy relacji w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem relacji rodzic-dziecko. W ramach pomocy pedagogicznej mają miejsce również spotkania z dziećmi i młodzieżą, których celem jest pomoc w radzeniu sobie z emocjami, trudnościami związanymi z relacjami w rodzinie oraz w grupie rówieśniczej.

Szkolenia i warsztaty umiejętności rodzicielskich.

  • „Akademia Rodzica” - program dla rodziców, którzy chcą się dowiedzieć w jaki sposób nawiązać współpracę z własnym dzieckiem, poznać jego potrzeby, nauczyć się reagować na jego zachowanie w sposób przyjazny, budujący dobre relacje. Rodzice będą mogli poznać zasady prawidłowej komunikacji, nauczyć się rozpoznawać emocje dziecka i reagować na nie, poznają różne metody wychowawcze.
  • „W ciąży nie piję” - program dla kobiet, które chcą się dowiedzieć o zagrożeniach dla zdrowia dziecka, jakie mogą wystąpić w sytuacji spożywania alkoholu w okresie ciąży.
  • „Świadomy rodzic” - program dla młodych / nieletnich rodziców, obejmujący podstawową wiedzę z zakresu opieki i wychowania małego dziecka.
  • „Wychowanie bez klapsa” - program dla rodziców, którym zdarza się odczuwać bezsilność wobec trudnych zachowań swoich dzieci. Rodzice będą mogli zapoznać się z metodami wychowawczymi opartymi o dobrą komunikację z dzieckiem.
  • „Zabawa to podstawa" - program dla rodziców dzieci w wieku 0-6 lat, zachęcający do aktywnego, sprawiającego radość sposobu spędzania czasu wolnego z dzieckiem. Równocześnie pozwalający poznać różne zabawy wspierające rozwój i kreatywność dziecka.
  • „Mama i Tata na 5-tkę” - program dla rodziców dzieci w wieku 3-6- lat, ukierunkowany na poznanie potrzeb rozwojowych i emocjonalnych dzieci w tym wieku oraz metod wychowawczych skutecznych w wychowywaniu dzieci w wieku przedszkolnym.
  • „Trudny okres dorastania” - program dla rodziców nastolatków. Tematyka obejmuje charakterystykę wieku dorastania, występujące trudności i sposoby radzenia sobie z nimi.

Mediacje rodzinne

Polegają na pomocy w rozwiązywaniu sporu lub konfliktu. Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań, a także pomóc w osiągnięciu dobrowolnego, obustronnie korzystnego rozwiązania konfliktu.

Wsparcie asystenta rodziny

To bezpośrednia pomoc w rozwiązywaniu trudności życia codziennego, związanego zwłaszcza z opieką i wychowaniem dzieci, prowadzona z rodziną w miejscu jej zamieszkania, również w zakresie realizacji zadań wynikajacych z ustawy "Za Życiem".

Rejestr zmian strony Formy wsparcia

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Pierwsza publikacja
Pruś Bożena 2017-11-14 11:27:15
Aktualizacja publikacji
Pruś Bożena 2017-11-14 11:27:21
Wytworzenie publikacji
Pruś Bożena 2017-11-14 11:27:15
Zatwierdzenie
Pruś Bożena 2017-11-14 11:27:15
Rejestr zmian