ZAPRASZAMY FAKTYCZNYCH OPIEKUNÓW OSÓB 60+ NA BEZPŁATNE SZKOLENIA Z PIELĘGNACJI I KONTAKTU Z OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Aktualności

Dodano: 2019-08-06

PROJEKT „ MODEL REHABILITACJA KOMPLEKSOWA”

Śląski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Katowicach rozpoczął realizację projektu „Model rehabilitacja kompleksowa”.
Główny cel rehabilitacji kompleksowej to aktywizacja zawodowa i powrót do pracy.

Grupy docelowe projektu:

 • osoby bezpośrednio po zakończeniu leczenia/rehabilitacji szpitalnej;

 • osoby, u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania;

 • osoby z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania.

  Rehabilitacja kompleksowa będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) równolegle w trzech modułach:
  Moduł I – zawodowy: mający na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia;
  Moduł II – psychospołeczny: mający na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
  Moduł III – medyczny: mający na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym , możliwym do osiągnięcia, stopniu.

  Dla mieszkańców woj. śląskiego Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej znajduje się w Sanatorium Uzdrowiskowym Róża w Ustroniu.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie

 kontakt tel. 32 493-21-20
Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10/8.