WNIOSKI NA ŚWIADCZENIE 500+ NALEŻY SKŁADAĆ W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH MOPS, UL. BARONA 30, TYCHY. Termin składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018: • świadczenie wychowawcze (500+) od 1 sierpnia 2017r. • fundusz alimentacyjny od 1 sierpnia 2017r. • zasiłek rodzinny od 1 sierpnia 2017r. • specjalny zasiłek opiekuńczy od 1 sierpnia 2017r. Uwaga! Wnioski o świadczenia na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 należy składac na nowych drukach dostępnych na stronie tut. Ośrodka w zakładce: NOWE WNIOSKI na okres zasiłkowy 2017/2018.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Projekty współfinansowane z UE

 

"Moja droga do..." 

Projekt „Moja droga do...”  adresujemy do osób pozostających bez pracy, rodzin zastępczych i ich wychowanków, rodzin z problemami wychowawczymi i ich dzieci, osób niepełnosprawnych, osób niesamodzielnych, kobiet po doświadczeniach  przemocy rodzinnej i ich dzieci, rodziców dzieci niepełnosprawnych. Przez komplementarne działania chcemy umożliwić Państwu poprawę jakości swojego życia, opanowanie kompetencji istotnych w pełnieniu ról społecznych i zawodowych.

Projekt  „Moja droga do…” realizujemy od listopada 2015 do grudnia 2017 w mieście Tychy. Poszczególne zadania projektu są różne dla poszczególnych grup uczestników, uwzględniają ich potrzeby oraz  możliwości. Wartośc projektu to 1 119 932 zł, w tym dofinansowanie UE - 951 942,20 zł.

 • Osobom poszukującym pracy, bezrobotnym, niepełnosprawnym oferujemy zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w Centrum Integracji Społecznej.
 • Rodziny zastępcze zapraszamy na warsztaty umiejętności rodzicielskich, grupę wsparcia, grupę edukacyjną, psychoterapię, poradnictwo prawne. Wychowankom rodzin zastępczych oferujemy warsztat doskonalący umiejętności zarządzania czasem, planowania. Zorganizujemy dla Państwa wyjazd szkoleniowy.
 • Panią po doświadczeniach przemocy rodzinnej dedykujemy trening zachowań asertywnych, udział w zajęciach psychoruchowych dla mam i dzieci, warsztaty na temat uzależnień w tym behawioralnych, poradnictwo prawne, ich dzieciom  trening kreatywności, wspólne wyjścia z mamą  do kina.
 • Rodziny z problemami wychowawczymi  zapraszamy na spotkania w grupie edukacyjnej, indywidualne sesje coachingu rodzicielskiego, zajęcia sportowe. Oferujemy konsultacje psychiatry dziecięcego, wspólny wyjazd z dziećmi do Centrum Naukowego Kopernik, wyjścia z dziećmi do kina.
 • Rodzicom zajmującym się wychowaniem dziecka niepełnosprawnego proponujemy m.in. warsztaty rozwoju osobistego, konsultacje psychologa, terapię dziecka metodą SI, psychoterapię indywidualną lub rodziny, spotkania w grupie edukacyjnej, zajęcia rekreacyjne, spotkania integracyjne rodzin.
 • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziców zapraszamy  na zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W nowej, poszerzonej specjalnie dla potrzeb projektu ofercie WTZ, znalazły się poza dotychczasowymi formami wsparcia - szkolenia w zakresie przygotowania zawodowego do pracy w tym praktyki wyjazdowe.
 • Osoby niesamodzielne skorzystać mogą z zajęć aktywizacyjnych, poradnictwa lekarza, prawnika, rehabilitanta, wyjść do kina, wycieczek krajoznawczych.

Opis celów poszczególnych form wsparcia prezentujemy w załączniku.

Mieszkańców miasta Tychy, klientów naszego ośrodka zainteresowanych udziałem w projekcie „Moja droga do…” zapraszamy do kontaktu z pracownikiem socjalnym w miejscu zamieszkania (sprawdż tutaj: /pomoc_spoleczna/wykaz_rejonow.html) lub pracownikami socjalnymi biura projektu – ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, pokój nr.114, tel.32 3232241.

Układając wspólnie z pracownikiem socjalnym projektu swoją ścieżkę pracy w projekcie, każdy z Państwa sam określa cele jakie chce osiągnąć, sposoby ich realizacji.

Zajęcia projektu prowadzone są na terenie miasta Tychy, w nw. lokalizacjach:

 • Zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej – CIS, ul. Edukacji 11,Tychy.
 • Warsztaty umiejętności rodzicielskich, grupa wsparcia, grupy edukacyjne, warsztaty zarządzania czasem, warsztaty rozwoju osobistego, trening asertywności, trening kreatywniości, warsztaty nt. uzależnień – sala szkoleniowa MOPS, ul. Batorego 57,Tychy.
 • Psychoterapia, coaching,konsultacje psychologa – gabinet psychologa MOPS, ul. Batorego 57,Tychy.
 • Terapia SI - ul. Husarii Polskiej 1A, Tychy
 • Poradnictwo prawne dla rodzin zastępczych – DPZ, MOPS, ul. Andersa 6a   ,Tychy.
 • Zajęcia sportowe, psychoruchowe, rekreacyjne i integracyjne – obiekty sportowe, tereny rekreacyjne miasta.
 • Poradnictwo prawne dla kobiet po doświadczeniach przemocy rodzinnej - OIK MOPS, ul. Nowokościelna 27, Tychy.
 • Usługi aktywizacji społecznej i zawodowej osób z problemem niepełnosprawności intelektualnej - WTZ, ul. Nowokościelna 56, Tychy.
 • Usługi reintegracji społecznej osób niesamodzielnych – IB, ul. Edukacji 11, Tychy

Kalendarz poszczególnych form wsparcia dostępny jest w załączniku.

Projekt "Moja droga do..." realizujemy w partnerstwie z Internationaler Bund Polska.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Harmonogram XI MOPS.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
17-11-02 11:06
Kasprzyk Paweł
491.8KB
{format} Jak doskonalić kompetencje społeczne.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
16-10-21 11:50
Kasprzyk Paweł
242.53KB
{format} CELE FORM WSPARCIA.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 658
16-03-30 12:22
Kasprzyk Paweł
399.3KB

Redakcja strony: Projekty współfinansowane z UE

 • Podmiot udostępniający informację:Biuro projektu "Moja droga do..."
 • Pierwsza publikacja: Kasprzyk Paweł 2017-10-05 13:40:48
 • Aktualizacja publikacji: Kasprzyk Paweł 2017-10-05 13:40:53
 • Wytworzenie publikacji: Kasprzyk Paweł 2017-10-05 13:40:48
 • Zatwierdzenie informacji: Kasprzyk Paweł 2017-10-05 13:40:48
Liczba odwiedzin: 1973