Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Aktualności

Dodano: 2020-06-30

OGŁOSZENIE DYREKTORA MOPS W TYCHACH

OGŁOSZENIE

z dnia 30 czerwca 2020 roku

            Działając na podstawie § 13 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

(Dz.U. 2020, poz. 697)

            Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w związku z sytuacją epidemiologiczną, informuje, że
do odwołania zadania realizowane są w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

            Pracownicy tutejszego Ośrodka pracują i na bieżąco załatwiają sprawy.

            MOPS w Tychach  czynny jest w godzinach

od poniedziałku  do środy od 7:30 do 15:30

czwartki od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 13:30

            Wszelkie informacje dotyczące działalności tutejszego Ośrodka dostępne są na oficjalnej stronie internetowej tutejszego Ośrodka pod adresem: www.mops.tychy.pl

Prosimy na bieżąco przeglądać Aktualności. (http:/aktualnosci/index.html)

            Wszystkie osoby potrzebujące pomocy mogą kontaktować się z MOPS w Tychach telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (mailowo), poprzez platformę ePUAP lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 

TRYB PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

Udzielenie pomocy wnioskodawcom, następuje bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, a sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustala się na podstawie:

            1) rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym oraz

            2) dokumentów lub oświadczenia, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

            3) informacji pozyskanych od podmiotów, o których mowa w art. 105 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

            Dokumenty/oświadczenia osoba ubiegająca się powinna dostarczyć elektronicznie (e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl, ePUAP: mops_tychy) lub pocztą tradycyjną, na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy.

            W sprawie świadczeń z pomocy społecznej można kontaktować się z pracownikami socjalnymi pod nr telefonu: 32 323 22 63 oraz pod numerami telefonów do Punktów terenowych, których wykaz znajduje się na stronie internetowej MOPS w Tychach w zakładce: http:/pomoc_spoleczna/wykaz_rejonow.html 

Ponadto, pod numerem telefonu: 667-506-460 każdego dnia w godzinach pracy Ośrodka są udzielane informacje osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza osobom starszym, samotnym