UWAGA! WYDAWANIE WNIOSKÓW NA TURNUS REHABILITACYJNY OD 18.02.2019 R. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA TURNUS REHABILITACYJNY: OD 04.03.2019 DO 04.04.2019 R.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. Euro

Postępowania prowadzone przez: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach
Przedmiot postępowania Numer postępowania Termin skł. ofert
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji dla osób powyżej 60 roku życia, mieszkańców miasta Tychy - uczestników projektu: "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie".
DZP/341/4/18/U-EFS 2018-12-21
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/3/18/U 2018-12-17
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - CZĘŚĆ 1. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób powyżej 60 roku życia, mieszkańców miasta Tychy - uczestników projektu: "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie".
DZP/341/2/18/U-EFS 2018-12-11
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - W ZAŁĄCZENIU. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZENIU. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - W ZAŁĄCZENIU. PRZEDŁUŻENIE TERMINU - W ZAŁĄCZENIU. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZENIU. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
DZP/341/7/17/U 2017-12-22
Informacja o udzieleniu zamówienia - w załączeniu. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - w załączeniu. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/6/17/U 2017-12-05
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - w załączonym pliku. -OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - W ZAŁĄCZONYM PLIKU. Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach osobom uprawnionym, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2017 poz. 1769 ze zm.)
DZP/341/2/17/U 2017-11-20
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach".
DZP/341/1/17/U 2017-07-27
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - w załączeniu OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA - w załączeniu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
DZP/341/4/16/U 2016-12-27
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA, INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 15.12.2016 R., Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach osobom uprawnionym, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.)
DZP/341/3/16/U 2016-12-15
4. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 2 3.OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA 2. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - w załączeniu 1. Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach osobom uprawnionym, zgodnie z ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.)
DZP/341/2/16/U 2016-11-28
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach UWAGA: Zmiana terminu składania ofert: 21.06.2016 godz. 8:30 UWAGA: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
DZP/341/1/16/U 2016-06-21