Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Dla kogo pomoc

 Adresatami pomocy są osoby zamieszkałe na terenie miasta Tychy, których niepełnosprawność została potwierdzona:

- orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego) lub orzeczeniem równoważnym;
- orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Kogo nie dotyczy pomoc:

- osób posiadających zaległości wobec PFRON;
-osób, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku były stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON rozwiązanej z ich winy.

W dziale rozpatrywane wnioski o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON do:

- uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych;
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
- działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej;
- Pilotażowego programu - „Aktywny samorząd”.

 

 

 

Rejestr zmian strony Dla kogo pomoc

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Pierwsza publikacja
Walter Małgorzata 2021-02-18 09:11:08
Aktualizacja publikacji
Walter Małgorzata 2021-02-18 09:11:12
Wytworzenie publikacji
Walter Małgorzata 2021-02-18 09:11:08
Zatwierdzenie
Walter Małgorzata 2021-02-18 09:11:08
Rejestr zmian