Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Asystent Osobisty Osoby Niepelnosprawnej

 

 

 

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

 

           Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach realizuje zadania w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod tytułem "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Z programu skorzystać mogą osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wymagające zwiększonego wsparcia w zakresie potrzeb edukacyjnych (ASPE), osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, trudnościami związanymi z mobilnością  czy komunikacją oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Odbiorcami programu są mieszkańcy Miasta Tychy.
Uczestnicy programu za usługi asystenta nie ponoszą odpłatności.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy  w:
- wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia, urzędy itp.)
- zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
- załatwianiu spraw urzędowych
- nawiązaniu kontaktu/ współpracy z różnego rodzaju organizacjami
- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki itp.)
- wykonywaniu czynności dnia codziennego.

 

 

 

Rejestr zmian strony Asystent Osobisty Osoby Niepelnosprawnej

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Pierwsza publikacja
Kroczek Agnieszka 2021-06-09 09:17:51
Aktualizacja publikacji
Kroczek Agnieszka 2021-06-09 09:17:56
Wytworzenie publikacji
Kroczek Agnieszka 2021-06-09 09:17:51
Zatwierdzenie
Kroczek Agnieszka 2021-06-09 09:17:51
Rejestr zmian