Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Domy Pomocy Spolecznej

Domy Pomocy Społecznej

       Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Zasady finansowania

       Pobyt w DPS finansowany jest przez osobę skierowaną, jednak nie więcej niż 70% uzyskanego dochodu. W pozostałych kosztach pobytu uczestniczą: rodzina oraz gmina gdy środki pensjonariusza i jego rodziny nie wystarczają na zabezpieczenie wszystkich kosztów. Dokładne zasady ustalania odpłatności określają artykuły od 60 do 64 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn.zm.).

W przypadku kiedy odpłatność mieszkańca nie pokrywa pełnego kosztu pobytu do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny zobowiązani są: małżonek oraz krewni w linii prostej tj. dzieci i wnuki (zstępni) przed rodzicami i dziadkami (wstępnymi). Wysokość ponoszonych opłat ustalana jest wspólnie z pracownikiem socjalnym i uzależniona jest od dochodu osoby/rodziny.

Domy pomocy społecznej w zależności od tego dla kogo są przeznaczone dzielą się na następujące typy domów dla:

osób w podeszłym wieku;

osób przewlekle somatycznie chorych;

osób przewlekle psychicznie chorych;

dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

osób niepełnosprawnych fizycznie;

osób uzależnionych od alkoholu. 

         W trosce o bezpieczeństwo swoich bliskich prosimy sprawdzić czy prywatny dom opieki posiada zezwolenie wojewody i jest wpisany do rejestru. Rejestr ośrodków posiadających zezwolenie wojewody prowadzi każdy urząd wojewódzki, dane te są jawne i każdy posiada do nich dostęp. Informacje dotyczące placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku dostępne są na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

domy pomocy społecznej- wykaz

Domy Pomocy Społecznej w Tychach

W Tychach funkcjonują 2 Domy Pomocy Społecznej:

1. Dom Pomocy Społecznej św Anna w Tychach  przeznaczony jest dla 54 osób w podeszłym wieku (dla kobiet i mężczyzn).

Dom Pomocy Społecznej św. Anna
ul. Kopernika 6
tel. 32 328 25 25 (26)
fax. 32 328 25 25

e-mail:

DPS sw. Anna w Tychach


2. Dom Pomocy Społecznej "Dom Hospicyjny" przeznaczony jest dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych (dla kobiet i mężczyzn).

Dom Pomocy Społecznej "Dom Hospicyjny"
ul. Żorska 17
tel. 32 783 28 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian strony Domy Pomocy Spolecznej

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Pierwsza publikacja
Kroczek Agnieszka 2021-02-18 11:18:01
Aktualizacja publikacji
Kroczek Agnieszka 2021-02-18 11:18:04
Wytworzenie publikacji
Kroczek Agnieszka 2021-02-18 11:18:01
Zatwierdzenie
Kroczek Agnieszka 2021-02-18 11:18:01
Rejestr zmian