Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Jak zalatwic sprawe

Jak załatwić sprawę

           Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz skierowania do domów pomocy społecznej prowadzone jest przez pracownika socjalnego w punkcie terenowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.
Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, drogą pocztową bądź przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej we właściwym punkcie terenowym lub w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Budowlanych 59 (pokój nr 105).
Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.
Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są między innymi odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.

 

 

Rejestr zmian strony Jak zalatwic sprawe

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Pierwsza publikacja
Kroczek Agnieszka 2021-02-18 10:38:46
Aktualizacja publikacji
Kroczek Agnieszka 2021-02-18 10:38:49
Wytworzenie publikacji
Kroczek Agnieszka 2021-02-18 10:38:46
Zatwierdzenie
Kroczek Agnieszka 2021-02-18 10:38:46
Rejestr zmian