Przejdź do treści
  • BiP
  • język migowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Mieszkania Chronione

Mieszkania Chronione

             Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla osób starszych i niepełnosprawnych, zapewnia mieszkańcom warunki do samodzielnego funkcjonowania w środowisku w integracji ze społecznością lokalną. Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla osób starszych, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez placówkę całodobowej opieki.
Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym wynosi 40% wartości dochodu uzyskiwanego przez mieszkańca ustalonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Wysokość odpłatności określa Uchwała Rady Miasta Tychy nr II/144/15 z dnia 28 maja 2015r.  w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z Mieszkań Chronionych dla Osób Starszych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 uchwała rady miasta- odpłatność

 

Rejestr zmian strony Mieszkania Chronione

Podmiot udostępniający informację
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Pierwsza publikacja
Kroczek Agnieszka 2021-02-18 11:16:27
Aktualizacja publikacji
Kroczek Agnieszka 2021-02-18 11:16:31
Wytworzenie publikacji
Kroczek Agnieszka 2021-02-18 11:16:27
Zatwierdzenie
Kroczek Agnieszka 2021-02-18 11:16:27
Rejestr zmian